Tasesähkön määrä

Tasesähkön määrä - tarkempi selitys

Tuotantotasesähkö

Sähkö, jota käytetään tasevastaavan tuotantotaseen tasepoikkeaman poistamiseksi. Tuotantotaseen tasepoikkeama lasketaan seuraavasti: Tuotantotaseen tasepoikkeama = tasevastaavan toteutunut tuotanto – tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelma + tuotantotaseen tehokaupat

Kulutustasesähkö

Sähkö, jota käytetään tasevastaavan kulutustaseen tasepoikkeaman poistamiseksi. Kulutustaseen tasepoikkeama lasketaan seuraavasti: Kulutustaseen tasepoikkeama = tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelma + kiinteät toimitukset + mitatut toimitukset (toteutunut kulutus) + kulutustaseen tehokaupat

Tasesähkön osto

Tasesähkön osto [MWh] tarkoittaa taseyksikön ostamaa tasesähkön määrää tasevastaavilta. Määrä on kyseisen tunnin aikana taseeltaan ylijäämäisten tasevastaavien taseiden ylijäämien summa. Taseyksikkö on ostanut tasevastaavien ylijäämän tasesähkön ostohinnalla.

Tasesähkön myynti

Tasesähkön myynti [MWh] tarkoittaa taseyksikön myymää tasesähkön määrää tasevastaaville. Määrä on kyseisen tunnin aikana taseeltaan alijäämäisten tasevastaavien taseiden alijäämien summa. Taseyksikkö on myynyt energian tasevastaavien alijäämien tasapainottamiseen tasesähkön myyntihinnalla.

Lisätietoja aiheesta

Jani Piipponen

tasepalvelupäällikkö 
puh. 030 395 4186