Tuotantotase

Tuotantotase muodostuu tasevastaavan kokonaistuotantosuunnitelmasta ja toteutuneesta tuotannosta.

Tuotantotaseeseen lasketaan kuuluvaksi voimalaitoksen generaattori, joka on nimellisteholtaan 1 MVA tai sitä suurempi. Alle 1 MVA generaattorit lasketaan kuuluvaksi osaksi kulutustasetta ja käsitellään siellä kulutusta pienentävästi. Tasevastaavan halutessa myös alle 1 MVA suuruinen tuotanto voidaan käsitellä tuotantotaseessa.

Tuotantotaseen tasepoikkeama syntyy toteutuneen tuotannon ja tuotantosuunnitelman erotuksena seuraavasti:

Mikäli tasevastaava tuottaa vähemmän sähköä kun on suunnitellut tuottavansa eli toteutunut tuotanto on pienempi kuin kokonaistuotantosuunnitelma syntyy tuotantotaseeseen alijäämää, jonka kattamiseksi tasevastaava ostaa tasesähköä Fingridiltä.

Vastaavasti mikäli tasevastaava tuottaa enemmän sähköä kun on suunnitellut tuottavansa eli toteutunut tuotanto on suurempi kuin kokonaistuotantosuunnitelma syntyy tuotantotaseeseen ylijäämää, eli tasevastaavan tasesähkön myyntiä Fingridille.

Tuotantotaseen tasesähköön sovelletaan ns. kaksihintajärjestelmää eli tasesähkön osto- ja myyntihinnalle lasketaan oma hinta.

Tuotantotaseen tasesähkölle ei kohdisteta volyymimaksua.