;

Kaksi- ja yksihinta-järjestelmä

Kaksihintajärjestelmässä tasesähkön ostolle ja myynnille lasketaan oma hinta.​

Tasesähkön myyntihinta: Fingridin tasevastaavalle myymän tuotantotaseen tasesähkön hinnaksi tulee tunnin ylössäätöhinta. Mikäli ylössäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty alassäätötunniksi, käytetään tuotantotaseen tasesähkön myyntihintana Suomen aluehintaa vuorokausimarkkinoilla. 

Tasesähkön ostohinta: Fingridin tasevastaavalta ostaman tuotantotaseen tasesähkön hinnaksi tulee tunnin alassäätöhinta. Mikäli alassäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty ylössäätötunniksi, käytetään tuotantotaseen tasesähkön ostohintana Suomen aluehintaa vuorokausimarkkinoilla.

Yksihintajärjestelmässä tasesähkön osto- ja myyntihinnat ovat samansuuruiset.
 
Tasesähkön hinnaksi tulee ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja alassäätötunnilla alassäätöhinta. Mikäli tunnilla ei ole tehty säätöjä, käytetään tasesähkön hintana Suomen aluehintaa vuorokausimarkkinoilla.

Alla oleva taulukko havainnollistaa eri hintajärjestelmien toimintaa.