Sähkön siirtovarmuus

Fingrid siirtää kantaverkkoon liittyneiden voimalaitosten tuottaman sähkön hyvälaatuisena ja luotettavasti kantaverkkoasiakkaille. Sähköä tuodaan ja viedään myös Suomen ja naapurimaidemme välillä. Sähkön siirtovarmuutta ylläpidetään ja valvotaan jatkuvasti. Seurattavia suureita ovat esimerkiksi häiriökeskeytysten lukumäärä ja niiden kestoaika. Kantaverkkoa suunnitellaan ja käytetään niin, ettei yksittäinen vika johda laajenevaan koko kantaverkkoa käsittävään häiriöön.

Sähkön siirtovarmuus kantaverkossa 2016

Kantaverkon sähkön siirtovarmuusprosentti vuonna 2016 saavutti jälleen erinomaisen tason 99,99985 %. Häiriöiden vuoksi kuluttajille siirtämättä jäänyt energia oli 103 MWh (145 MWh) (vuosien 2006–2015 keskiarvot suluissa). Siirtämättä jäi 1,5 MWh (2,2 MWh) jokaista Fingridin verkon kautta siirrettyä terawattituntia (TWh) kohden.

Liittymispistettä kohden laskettu yli 30 s kestävien häiriökeskeytysten lukumäärä oli 0,13 kpl (0,24 kpl) ja keskimääräinen keskeytysaika oli 1,4 min (3,3 min). Häiriöitä oli yhteensä 253 kpl (271 kpl), mistä ukkosen tai muun luonnon ilmiön aiheuttamia 188 kpl (145 kpl).
 
Tarkemmat vuosiraportit Suomen kantaverkosta sekä pohjoismaiset vika- ja häiriötilastot löydät sivun vasemman laidan valikosta. Nykyisin tilastoista näkee myös Baltian maiden luvut.

Lisätietoja aiheesta

Markku Piironen

käytön kehitys
puh. 030 395 4172

Katso myös