Sähkön valoisa tulevaisuus

Tulevaisuuden vihreä sähköjärjestelmä on monipuolinen, joustava ja kustannustehokas.

Energiajärjestelmä, ja sen osana sähköjärjestelmä, on vihreä ja vähähiilinen. Vihreässä sähköjärjestelmässä sähköä tuotetaan monipuolisesti esimerkiksi vesi- ja tuulivoimalla, ydinvoimalla, biomassoilla ja aurinkoenergialla. Lisäksi kotitaloudet hyödyntävät pientuotantoa ja sähkövarastoja.

Valoisa ja lämmin tulevaisuus turvataan toimitusvarmalla sähköjärjestelmällä, jossa uusiutuvan, sään mukaan vaihtelevan tuotannon aiheuttamat tehovaihtelut otetaan vastaan joustavalla sähköjärjestelmällä. Joustavuus on toteutettu älyverkolla, joka koostuu sähkövarastoista, joustavasta tuotannosta, riittävästä sähkön siirtokapasiteetista sekä sähkön kuluttajien markkinaehtoisesta kulutusjoustosta. Kuluttajan sähkövarastoina toimivat muun muassa sähköautot, lämminvesivaraajat ja aurinkopaneelien yhteydessä toimivat akkuvarastot. Kuluttajasta on tullut aktiivinen energiakansalainen.

Toimivat sähkömarkkinat ovat mahdollistaneet kohtuuhintaisen sähkön tarjonnan energiakansalaisille, monipuoliset palvelut alan toimijoille sekä energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen kustannustehokkaasti. Kuluttaja voi lisäksi kohtuullistaa sähkölaskuaan tarjoamalla omia varasto- ja kulutuksenjoustoresurssejaan sähköjärjestelmän tarpeisiin. Toimivat sähkömarkkinat ovat taanneet perustan riittävälle sähköntuotantokapasiteetille ja kannustimet järjestelmän joustolle.

Vihreä, toimitusvarma sähköjärjestelmä saavutetaan aktiivisen energiakansalaisen, toimivien sähkömarkkinoiden ja älyverkon yhteispelillä.