Kuluttajan rooli kasvaa

Tulevaisuuden sähköjärjestelmässä kuluttajan tekemien valintojen merkitys korostuu.

Perinteisesti on ajateltu, että sähköntuotanto mukautuu sähkön kulloisenkin kulutuksen mukaan. Vihreässä sähköjärjestelmässä suuri osa sähköntuotannosta vaihtelee sään mukaan: välillä aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta, ja joskus voimakkainkin tuulenvire tyyntyy. Ennen kuin sähkön laajamittainen varastointi yleistyy, tämä tarkoittaa, että sähkönkulutusta on pystyttävä mukauttamaan sähköntuotantoon aivan uudessa laajuudessa.

Sähköjärjestelmän muutos merkitsee kuluttajan roolin kasvua. Jatkossa kuluttaja voi osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan ja samalla hankkia taloudellista etua joustamalla sähkön käytössään sähköjärjestelmän tilanteen mukaan. Suomessa erityisesti sähkölämmitteisillä kotitalouksilla on erinomaiset mahdollisuudet osallistua energiamurroksen toteuttamiseen. Sähköautojen yleistyminen tarjoaa edelleen lisäjoustomahdollisuuksia kuluttajille.

Jo nykyään osa kuluttajista hankkii sähkönsä tuntihinnoiteltuna ja siirtää kulutustaan kalliilta tunneilta halvemmille. Jatkossa kuluttajat voivat antaa myös sähkönmyyjille ja muille palveluntarjoajille mahdollisuuden ohjata sähkön käyttöä fiksusti sähkön hinnan mukaan. Esimerkiksi sähkölämmityksen ohjaus voidaan toteuttaa automaattisesti asumismukavuuden siitä lainkaan kärsimättä.

Matkalla kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää mahdollistuu myös kuluttajien kysyntäjouston tarjoaminen reaaliaikaisesti voimajärjestelmän tasapainon ylläpitämiseksi. Palveluntarjoajat kokoavat kuluttajien kysyntäjoustoa suuremmiksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi kokoamalla yhteen sähkölämmitystalouksien lämminvesivaraajien tai lämpöpumppujen tarjoamaa kapasiteettia. Palveluntarjoajat tarjoavat kysyntäjouston järjestelmän tasapainoa tukeville reaaliaikamarkkinoille kuluttajien puolesta.

Kuluttajan on saatava rahallista hyötyä osallistumisesta kysyntäjoustoon, ja osallistumisen on oltava mahdollisimman vaivatonta.