Kaikki mukaan sähkömarkkinoille

Vihreässä sähköjärjestelmässä aktiivinen sähkönkäyttäjä hyötyy joustavuudestaan.

Sähköä pitää tuottaa ja kuluttaa tismalleen yhtä paljon joka hetki. Jos tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, sähköjärjestelmän sydämensyke eli sen taajuus nousee. Vastaavasti, jos tuotantoa on liian vähän, taajuus laskee. Liian suuret rytmihäiriöt taajuudessa aiheuttavat esimerkiksi sähkölaitteiden rikkoontumisia tai pahimmillaan hyvin pitkäkestoisen sähkökatkon.

Perinteisesti sähköntuotanto on joustanut ja mukautunut kulutuksen tarpeisiin. Sähkömarkkinoiden murroksen myötä joustavaa, säätöön kykenevää tuotantokapasiteettia on korvautunut säästä riippuvalla tuotannolla. Kun sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon osuus tuotannosta kasvaa, lisääntyy tarve sähköjärjestelmän joustavuudelle.

Sähkömarkkinoilla sähkön hinta kertoo kulutuksen ja tuotannon välisestä tasapainosta. Reaaliaikamarkkinoilla, eli säätösähkö- ja reservimarkkinoilla, voi usein olla suuriakin hintavaihteluita. On helppo ymmärtää, että esimerkiksi suuren tuotantolaitoksen vikaantuessa sähköjärjestelmän tasapainottamiseen tarvitaan nopeita toimenpiteitä. Muiden sähkömarkkinatoimijoiden on silloin kyettävä joko vähentämään sähkön kulutusta tai lisäämään sen tuotantoa todella nopeasti. Kohonnut hinta reaaliaikamarkkinoilla kertoo tasapainotustarpeen kasvusta.

Suomessa suurteollisuus on jo pitkään toiminut aktiivisesti sähkömarkkinoilla ja mukauttanut sähkönkulutusta hintasignaalin ohjaamana. Vihreässä sähköjärjestelmässä tämä ei kuitenkaan yksin riitä, vaan yhä useamman sähkön kuluttajan on kyettävä mukauttamaan sähkönkäyttöään sään mukaan vaihtelevaan tuotantoon. Koska sähkön hinta ohjaa ja kertoo kulutuksen mukautustarpeesta, aktiivinen ja joustava sähkön käyttäjä hyötyy taloudellisesti osallistumisestaan sähkömarkkinoille.

Fingridin tavoitteena on mahdollistaa sähköjärjestelmän joustopotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen sähkö- ja reaaliaikamarkkinoilla. Tavoitteenamme on poistaa markkinoille tulon esteitä siten, että jokainen kuluttaja pääsee vaikuttamaan ja hyötymään sähköjärjestelmän murroksesta, joko suoraan tai palveluntarjoajan kautta. Samalla parannamme erityisesti reaaliaikamarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja lisäämme sähkömarkkinatiedon saatavuutta.

Tavoitteenamme on kehittää sähkön tasehinnoittelua siten, että se lisää taloudellisia kannusteita aktiivisille sähkömarkkinatoimijoille. Kun vihreässä sähköjärjestelmässä joustavuuden arvo kasvaa, se tarkoittaa samalla, että joustamaton sähköntuottaja ja -käyttäjä joutuvat vastaavasti maksamaan aiempaa suuremman osuuden sähköjärjestelmän tasapainottamisen kokonaiskustannuksesta. Toisaalta aktiivinen sähkönkäyttäjä pääsee hyötymään muutoksesta.