Joustoa markkinapaikoille

Sähkön hankinta ja myynti painottuvat jatkossa lähemmäs sen käyttöhetkeä.

Sähkön hinta määräytyy markkinoilla ja markkinahinta heijastaa sähkön arvoa. Arvo vaihtelee joka hetki. Lyhyellä aikavälillä markkinahinta ohjaa sähkön tuotantoa ja kulutusta. Pitkällä aikavälillä se mahdollistaa ja ohjaa investointeja niin tuotantoon ja kulutukseen kuin myös siirtoyhteyksiin ja varastoihin.

Sähkön tuotannon ja kulutuksen ennustaminen lyhyellä aikavälillä on perinteisesti ollut suhteellisen helppoa. Arkipäivät toistuvat samankaltaisina, viikonloppuisin saunat lämpiävät aina suunnilleen samaan aikaan ja pakkasen kiristyessä sähköä kuluu lämmitykseen enemmän. Kunakin hetkenä sähköä tuotetaan täsmälleen kysyntää vastaava määrä.

Sähkön markkinapaikat ovat pitkälti kehittyneet vastaamaan perinteistä sähkön kulutuksen ja tuotannon suunnittelun aikajännettä. Esimerkiksi talviarkipäivinä voidaan vuorokautta aikaisemmin lämpötilaennusteen perusteella arvioida suhteellisen tarkasti seuraavaan päivän sähkön kulutusta ja tarvittavaa tuotantoa.

Vuorokausimarkkinoilla sähköä myydään ja ostetaan seuraavalle päivälle. Myyjät ja ostajat jättävät tarjouksensa sähköpörssiin kello 13:een mennessä ja tulokset julkaistaan iltapäivällä kahden tienoilla. Kaupankäynnin perustana ovat toimijoiden suunnitelmat sähkön tarpeesta joko edelleen myytäväksi vähittäismarkkinoilla tai kulutukseen sähköä käyttävässä teollisuuslaitoksessa. Kunkin tunnin hinta muodostuu sille tasolle, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Valtaosa kaupankäynnistä tapahtuu nykyisin vuorokausimarkkinoilla, jota Pohjoismaissa ylläpitää sähköpörssi Nord Pool.

Päivänsisäinen markkina täydentää vuorokausimarkkinaa. Jos esimerkiksi tuuli- tai lämpötilaennuste päivän kuluessa muuttuu, voidaan päivänsisäisillä markkinoilla käydä kauppaa muuttunut tilanne huomioiden. Pohjoismaissa sähkömarkkinatoimijoiden käytössä on Nord Poolin Elbas-markkina, joka perustuu jatkuvaan kaupankäyntiin. Päivänsisäinen markkina antaa sähkömarkkinatoimijoille mahdollisuuden tasapainottaa sähkön hankintaansa ja myyntiä lähempänä käyttöhetkeä.

Vihreässä sähköjärjestelmässä kaupan painopiste siirtyy lähemmäs käyttöhetkeä, sillä vaihteleva tuotanto ja sen ennustamisen vaikeus lisäävät tarvetta kaupankäynnille lähellä sähkön toimituksen ajankohtaa. Samalla tämä edellyttää kaikkien markkinapaikkojen ja niiden sääntöjen kehittämistä, jotta markkinapaikat pystyvät vastaamaan energiamurrokseen. Ilmeisin muutostarve on lyhyen aikavälin päivänsisäisillä markkinoilla ja reaaliaikamarkkinoilla.