Varttitase eli 15 minuutin taseselvitysjakso

Energiajärjestelmän murros on käynnissä. Sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kasvu on voimakasta samalla kun perinteisen säätökykyisen tuotannon määrä vähenee. Sähkömarkkinamalli on päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana ja energia- ja ilmastotavoitteet saavutettaisiin kustannustehokkaasti kohtuuhintaista sähkön tarjontaa unohtamatta. Tämän vuoksi Suomessa siirrytään lyhyempään taseselvitysjaksoon sekä kohti reaaliaikamarkkinoita.

Kansallinen varttitase-hanke käynnistyi  Suomessa Fingridin koordinoimana vuoden 2018 alussa. Varttitaseen myötä taseselvitysjako lyhenee 60 minuutista 15 minuuttiin ja samassa yhteydessä sähkömarkkinoiden markkinapaikoista päivänsisäiset markkinat sekä säätösähkömarkkinat siirtyvät 15 minuutin kaupankäyntijaksoon.

Velvoittavasta lainsäädännöstä koostuva eurooppalaisiin verkkosääntöihin kuuluva tasehallinnan suuntaviiva edellyttää kaikkia EU-maita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden mukaan siirtymä tässä aikataulussa ei ole mahdollinen ja kantaverkkoyhtiöt laativat parhaillaan uutta aikataulua. Ehdotuksesta on kesän aikana käynnissä sidosryhmien konsultaatio, johon voi osallistua NBM-hankkeen sivuilla.  Lisätietoa tilanteesta löytyy alla olevasta Webinaarit ja esitykset -kohdasta sekä ohessa olevista tiedotteistamme.