Tuntihinta-mobiilisovellus

Tuntihinta-mobiilisovelluksen avulla voi seurata sähkön pörssihintaa (Suomen aluehinta). Mobiilisovellus lisää tietoisuutta sähkön hinnan vaihteluista ja sitä kautta luo kiinnostusta kulutuksen ohjaamiseen.

Mobiilisovelluksen asetteluissa voi valita, näytetäänkö hinnat arvonlisäverollisina vai verottomina.

Mobiilisovellus hälyttää, mikäli sähkönhinta ylittää käyttäjän asettaman hälytysrajan. Hintatietojen avulla voi vähentää sähkönkäyttöä silloin, kun sähkö on kallista ja hyödyntää halvimmat tunnit. Parhaan hyödyn Tuntihinta-palvelusta saa, mikäli käyttäjän sähkönkulutus mitataan tuntikohtaisesti, sähkönmyyjä laskuttaa tuntimittauksiin perustuen sekä asiakas ostaa sähkönsä pörssisähköön sidotulla tuntihinnoitellulla sähkötuotteella.

Tuntihinta-mobiilisovellus on maksuton, ja se on julkaistu Windows Phone-, Android- ja IPhone -puhelimiin.

Tästä pääset lataamaan sovelluksen IPhone -puhelimeesi.

Tästä pääset lataamaan sovelluksen Windows Phone -puhelimeesi.

Tästä pääset lataamaan sovelluksen Android-puhelimeen.

Sovelluksen lataussivut avautuvat uuteen ikkunaan.

    

FINGRID TUNTIHINTAMOBIILISOVELLUS – TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka Fingrid Oyj käsittelee tuntihintamobiilisovelluksen keräämiä käyttäjää koskevia tietoja.

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Fingrid Oyj, Tietosuojavastaava
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki
PL 530, 00101 Helsinki 

Fingrid Oyj – puhelinvaihde: 030 395 5000

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Antti Kivipuro
Sähköposti: DPO@fingrid.fi  

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Käyttäjien laitteista kerätään yksilöivät tunnisteet sovelluksen käytön analytiikkaa ja kehittämistä varten. Sovellus ei tallenna käyttäjien henkilötietoja siten, että Fingrid pystyisi kerättyjen tietojen perusteella tunnistamaan palvelua käyttäviä luonnollisia henkilöitä.

 4Säännönmukaiset tietolähteet
Tuntihintasovellus.

5.  Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sovelluksen keräämiä tietoja käsittelevät Fingridille sovelluksen kehittämis- ja ylläpitotyötä tarjoavat yhteistyökumppanit. Fingrid ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

7. Tietojen säilytysaika
Tietoja käsitellään sen ajan, kun se on tarpeen alkuperäisen käyttötarkoituksen tai lainsäädännöllisten velvoitteiden hoitamiseksi.

 

Lisätietoja aiheesta

Heidi Uimonen

sähkömarkkina-asiantuntija
puh. 030 395 4143