Markkinapaikat

Kysyntäjousto voi osallistua kaikille samoille markkinapaikoille kuin tuotantoresurssit. Osallistuminen esimerkiksi reserveihin voi tarkoittaa vain muutaman sekunnin mittaista verkosta otettavan tehon vähennystä tai vaikkapa tunnin katkoa kerran kymmenessä vuodessa. Tai ei katkoa lainkaan, jos tehoa pystytään säätämään joustavasti!

Eri markkinapaikkojen aktivointien määrät, korvaustasot sekä tekniset vaatimukset vaihtelevat. Alla olevassa taulukossa on kuvattu viitteelliset korvaustasot ja teknisten vaatimusten pääkohdat. Lisätietoa reservi- ja säätösähkömarkkinoista voi lukea täältä.

Vuorokausimarkkinoilla ja vuorokauden sisäisillä markkinoilla toimimiseen tarvitaan sopimus sähköpörssin kanssa, sekä sopimus avoimen sähköntoimittajan kanssa, jossa sovitaan tasevastuusta. Lisätiedot: http://www.nordpoolspot.com/

TuoteSopimustyyppiMinimitarjouskokoMarkkinapaikan sulkeutumisajankohtaAktivoituminenAktivoituuKorvaustaso 2018 *)
Taajuusohjattu käyttöreservi (FCR-N) Vuosi- ja tuntimarkkinat 0,1 MW Vuosimarkkinat edellisvuoden syksyllä, tuntimarkkinat D-1 klo 18:30 Lineaarisesti välillä 50,1 - 49,9 Hz, 0,1 Hz muutos 100 % 3 min  Useita kertoja tunnissa 14 €/MW,h (vuosimarkkinat) 
Taajuusohjattu häiriöreservi (FCR-D) Vuosi- ja tuntimarkkinat 1 MW  Vuosimarkkinat edellisvuoden syksyllä, tuntimarkkinat D-1 klo 18:30  Voimalaitokset: lineaarisesti välillä 49,9 - 49,5 Hz kun f alle 49,5 Hz 50% 5s ja 100% 30s Useita kertoja vuorokaudessa 4,5 €/MW,h (vuosimarkkinat)
Vuosimarkkinat edellisvuoden syksyllä, tuntimarkkinat D-1 klo 18:30 Relekytketyt kuormat: vaihtoehtoisesti 49,7 Hz 5s TAI 49,6 Hz 3s TAI 49,5 Hz 1s Muutaman kerran vuodessa
Automaattinen taajuudenhallintareservi (aFRR) Tuntimarkkinat 5 MW D-1 klo 17:00 FG:n lähettämän tehopyyntisignaalin mukaisesti, 100% 2 min Useita kertoja vuorokaudessa Kapasiteettikorvaus pay as as bid periaatteella + energiahinta säätösähköhinnan mukaan
Säätösähkömarkkinat (mFRR) Tuntimarkkinat 5 MW 45 min ennen käyttötuntia 100% 15 min Tarjouksen ja säätötarpeen mukaisesti Markkinahinta 
Säätökapasiteettimarkkinat (mFRR)  Viikkomarkkinat  5 MW  Edellisviikon tiistaina klo 12:00  100 % 15 min  Tarjouksen ja säätötarpeen mukaisesti Kapasiteettikorvaus pay as a bid -periaatteella + energiahinta säätösähköhinnan mukaan
Vuorokausimarkkina (Elspot) **) Tuntimarkkinat 0,1 MW D-1 klo 13:00  12 h  - Markkinahinta
Päivän sisäinen markkina (Elbas) **) Tuntimarkkinat 0,1 MW 30 min ennen käyttötuntia  1 h  - Markkinahinta
Tehoreservi ***) Pitkäaikainen 10 MW -  15 min kuormille, 12 h voimalaitoksille Harvoin EV:n hankintakilpailun mukaisesti

 

*) Korvaustason hinnat ovat viitteellisiä, tarkemmat ehdot ja hinnoitteluperiaatteet löytyvät kuhunkin markkinapaikkaan liittyvistä sopimuksista. Reservien toteutuneet hinnat on esitetty täällä.
**) Nord Pool 
***) Energiavirasto