INTERRFACE-joustomarkkinapilotti

Tulevaisuuden älykkäässä sähköjärjestelmässä sähkömarkkinoille osallistuu yhä useampia pienempiä kohteita kuten kulutusjoustoa, älylatausta, sähkövarastoja ja pientuotantoa. Näiden hajautettujen resurssien joustavuutta voidaan hyödyntää moneen tarpeeseen: markkinatoimijoiden väliseen kaupankäyntiin, kantaverkkoyhtiöiden tasehallintaan ja reserveihin, paikallisten pullonkaulojen hallintaan kantaverkossa ja jakeluverkoissa sekä sähkön laadun parantamiseen.

Nykyisin hajautetun joustavuuden monipuolisen hyödyntämisen haasteena on markkinoiden pirstaleisuus ja hajautettuihin resursseihin liittyvän tiedonvaihdon kehittymättömyys. Näitä ongelmia ratkotaan osana EU:n Horizon2020-rahoitteista INTERRFACE-hanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa joustavuuden tarjoaminen moneen eri tarkoitukseen mahdollisimman helposti siten, että joustava resurssi käytetään siellä, missä se sillä on eniten arvoa. Näin asiakas saa joustavuudestaan mahdollisimman suuren hyödyn.

Laajassa kehitysprojektissa keskitytään erityisesti eri markkinapaikkojen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien arkkitehtuureihin ja rajapintoihin. Koko hankkeessa on 42 osapuolta eri puolilta Eurooppaa. Fingrid osallistuu erityisesti Suomen, Viron ja Latvian alueella toteutettavaan joustomarkkina-alustan pilotointiin. Fingridille hankkeen fokuksessa on aggregoinnin ja verkon pullonkaulojen hallinnan erilaiset mallit, kantaverkkoyhtiön ja jakeluverkkoyhtiöiden välinen koordinaatio sekä hajautettuihin resursseihin liittyvän tiedonvaihdon kehitys.

Neljä vuotta kestävä projekti on askel kohti reaaliaikaisia, hajautettuja sähkömarkkinoita ja luo asiakkaille ja alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Lisätietoja aiheesta

Heidi Uimonen

sähkömarkkina-asiantuntija
puh. 030 395 4143

Risto Lindroos
johtava asiantuntija
puh. 030 395 5139