Älyverkot

Älyverkolla eli älykkäällä sähköjärjestelmällä tarkoitetaan laajasti digitalisaatiota hyödyntävää sähköjärjestelmää. Älyverkot lisäävät asiakkaan mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille, parantavat sähkön toimitusvarmuutta ja luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lisääntyvän älykkyyden avulla sähköjärjestelmää saadaan kustannustehokkaasti sopeutumaan uusiutuvaan, sään mukaan vaihtelevaan sähköntuotantoon perustuvaa energiantuotantoon. Älyverkko tarkkailee sähkön virtaamista ja optimoi jatkuvasti sähkön kulutusta ja tuotantoa. Älykkäässä sähköjärjestelmässä sähkö voidaan tuottaa ja kuluttaa aina siellä, missä se kulloinkin on kannattavinta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö voidaan joko myydä sähkömarkkinoille saman tien tai varastoida akkuun myöhempää käyttöä varten, tai että tuulen yllättäen tyyntyessä lämminvesivaraaja kytketään automaattisesti hetkeksi pois päältä.

Älyverkoilla tulee olemaan tärkeä rooli toimitusvarmuuden ylläpidossa, sillä älyverkot edistävät tehotasapainon hallintaa tarjoamalla tarkempaa ja reaaliaikaisempaa tietoa sähkön kulutuksesta ja tuotannosta sekä tarjoamalla uusia työkaluja sähkömarkkinoiden käyttöön. Siten älyverkko mahdollistaa osaltaan kustannustehokkaan siirtymisen kohti vihreämpään sähköntuotantoon perustuvaa sähköjärjestelmää.

Älyverkkojen avulla myös asiakkaiden mahdollisuudet sähkömarkkinoille osallistumiseen paranevat. Asiakkailla on enemmän valinnanvapauksia muun muassa pientuotannon ja kysyntäjouston sekä arvoihin liittyvien valintojen osalta, kun älyverkko toimii alustana uusille, innovatiivisille sähköön liittyville palveluille.

Kehityshankkeet

Fingrid kehittää aktiivisesti älyverkkoja yhdessä sidosryhmien kanssa. Fingrid on osallistunut useisiin tutkimuksiin ja pilottihankkeisiin muun muassa yliopistojen ja teknologiayritysten kanssa. Hankkeissa on selvitetty sekä teknisiä toteutuksia että sähkömarkkinapuolen asioita. Tietoa Fingridin tekemistä kysyntäjouston pilottihankkeista löydät sivuiltamme: Sähkömarkkinat -> Kysyntäjousto -> Kysyntäjouston projektit

Fingrid on mukana myös Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmässä, jonka tehtävä on selvittää älyverkkojen mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Työryhmän tehtävänä on luoda yhtenäinen näkemys tulevaisuuden älyverkoista ja selvittää ja esittää konkreettisia toimia, joilla älyverkot voivat palvella asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja edistää yleisesti toimitusvarmuuden ylläpitoa. Lisätietoa älyverkkotyöryhmästä löytyy TEMin älyverkkotyöryhmän sivuilta.

 

Lisätietoja aiheesta

Heidi Uimonen

sähkömarkkina-asiantuntija
puh. 030 395 4143

Risto Lindroos
johtava asiantuntija
puh. 030 395 5139