Kehityshankkeet

Sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat ovat merkittävien muutosten edessä. Uusiutuvan, sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon kuten tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen aiheuttaa haasteita sähköjärjestelmässä, sillä sähkön kulutuksen ja tuotannon pitää olla joka hetki tasapainossa. Sähköntuotantoa on perinteisesti säädetty vastaamaan kulutusta. On herännyt huoli, riittääkö sähköä myös silloin, kun ei tuule eikä aurinko paista. Kun sään mukaan vaihtelevan sähköntuotannon osuus sähköntuotannosta kasvaa, lisääntyy tarve sähköjärjestelmän joustavuudelle. Tulevaisuudessa sähkön kulutuksen on enenevissä määrin mukailtava tuotantoa.

Sähköjärjestelmän muutos kohti uusiutuvaa ja vaihtelevaa tuotantoa edellyttää sähkön markkinapaikkojen ja niiden sääntöjen kehittämistä, jotta markkinat vastaavat tuotantorakenteen muutokseen. On tärkeää, että sähkön käyttöhetkeä edeltävät markkinat mahdollistavat toimijoiden aktiivisen osallistumisen sekä sisältävät oikeat kannustimet järjestelmän tasapainotukseen.

Tälle sivulle on koottu tietoa Fingridin sähkömarkkinoiden kehityshankkeista, datahubista ja älyverkoista. Näiden lisäksi Fingrid on mukana Itämeren alueen ja Euroopan markkinakehityshankkeissa.

Sähkömarkkinat korjauksen tarpeessa - mitä voimme tehdä?

Fingridin keskustelupaperin palaute ja johtopäätökset

Johtokatu - tiekartta vihreään sähköjärjestelmään

Johtokatu
Johtokatu
Sulje