Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti

Vaihtelevan sähköntuotannon osuuden kasvaessa joustavuuden tarve sähköjärjestelmässä lisääntyy. Pyrimmekin kehittämään reservimarkkinoita siten, että kaikki joustopotentiaali saadaan hyödynnettyä, jotta tehotasapaino saadaan ylläpidettyä kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.Haimme näillä sivuilla yhteistyökumppania pilottihankkeeseen, jossa kehitämme aggregointimallia säätösähkömarkkinoille. Tavoitteenamme on selvittää useasta taseesta aggregoinnin mahdollistamista sekä toimitusketjun ulkopuolisen reservinmyyjän osallistumista säätösähkömarkkinoille.

Pilotissa tarjoamme toimitusketjun ulkopuoliselle reservimyyjälle mahdollisuuden osallistua säätösähkömarkkinoille itsenäisenä aggregaattorina ja tarjota resursseja eri tasevastuiden alta.

Pilottihakuaika päättyi 24.2.2017 ja hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta. Kiitokset mielenkiinnosta pilottiamme kohtaan. Päädyimme valitsemaan pilottiyhteistyökumppaneiksemme Helen Oy:n ja Voltalis S.A:n.
Pilottia on jatkettu vuonna 2019.

Helen toimii Suomessa sähkön myyjänä ja tuottajana. Pilotissa Helen tulee hyödyntämään kiinteistöjen varavoimaa. Voltalis on toiminut aggregaattorina Ranskassa vuodesta 2008 ja operoi tänä päivänä noin 100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Pilotissa Voltalis aikoo keskittyä Suomessakin kysyntäjouston, myös kotitalouksien, aggregointiin.

 

Lisätietoja aiheesta

Heidi Uimonen

sähkömarkkina-asiantuntija
puh. 030 395 4143