Toiminta sähköpulassa

Lisätietoa käyttötilanteesta täydennyksenä sähköjärjestelmän tila -kuvaan.

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.

Julkisuudessa puhutaan vaihtelevasti teho- tai sähköpulasta. Periaatteessa kyseessä sama asia. Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan.

Fingrid käyttää tuotanto- ja kulutustilanteen kiristyessä kolmiportaista menettelyä:

1. Sähköpula mahdollinen

Sähköpula mahdollinen (kiristynyt tehotilanne) on kyseessä silloin, kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena

2. Sähköpulan riski suuri

Sähköpulan riski suuri (tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä.

3. Sähköpula

Sähköpula (vakava tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.