;

Toiminta sähköpulassa

Lisätietoa käyttötilanteesta täydennyksenä sähköjärjestelmän tila -kuvaan.

Sähköä on tuotettava joka hetki yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.

Julkisuudessa puhutaan vaihtelevasti teho- tai sähköpulasta. Periaatteessa kyseessä sama asia. Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan.

Fingrid käyttää tuotanto- ja kulutustilanteen kiristyessä kolmiportaista menettelyä:

1. Sähköpula mahdollinen

Sähköpula mahdollinen on kyseessä silloin, kun on ennusteet kertovat, että Fingrid ei lähitunteina kykene ylläpitämään mitoittavaa vikaa vastaavaa määrää nopeaa häiriöreserviä. Syynä voi olla se, että kotimainen sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta ja vientiä, minkä seurauksena Fingrid joutuu käyttämään tuotannon ja kulutuksen epätasapainon hallitsemiseen nopean häiriöreservin kapasiteettia (varavoimalaitokset). Syynä voi olla myös se, että nopean häiriöreservin kapasiteettia joudutaan käyttämään sähköjärjestelmän häiriön vuoksi useamman tunnin ajan.

2. Sähköpulan riski suuri

Sähköpulan riski suuri katsotaan syntyneeksi, kun edellä vaiheessa 1 kuvattu tilanne on käsissä reaaliajassa.

3. Sähköpula

Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto (nopea häiriöreservi mukaan lukien) ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta ja vientiä, minkä seurauksena sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.