Säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotti

Vaihtelevan sähköntuotannon osuuden kasvaessa joustavuuden tarve sähköjärjestelmässä lisääntyy. Pyrimmekin kehittämään reservimarkkinoita siten, että kaikki joustopotentiaali saadaan hyödynnettyä, jotta tehotasapaino saadaan ylläpidettyä kustannustehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Haimme näillä sivuilla yhteistyökumppania pilottihankkeeseen, jossa kehitämme aggregointimallia säätösähkömarkkinoille. Tavoitteenamme on selvittää useasta taseesta aggregoinnin mahdollistamista sekä toimitusketjun ulkopuolisen reservinmyyjän osallistumista säätösähkömarkkinoille.

Pilotissa tarjoamme toimitusketjun ulkopuoliselle reservimyyjälle mahdollisuuden osallistua säätösähkömarkkinoille itsenäisenä aggregaattorina ja tarjota resursseja eri tasevastuiden alta.
Tavoitteenamme on, että pilotti käynnistyy vuonna 2017 ja tulokset valmistuvat
vuoden 2018 aikana.

Pilottihakuaika päättyi 24.2.2017 ja hakemuksia tuli kahdeksan kappaletta. Kiitokset mielenkiinnosta pilottiamme kohtaan. Päädyimme valitsemaan pilottiyhteistyökumppaneiksemme Helen Oy:n ja Voltalis S.A:n.

Helen toimii Suomessa sähkön myyjänä ja tuottajana. Pilotissa Helen tulee hyödyntämään kiinteistöjen varavoimaa. Voltalis on toiminut aggregaattorina Ranskassa vuodesta 2008 ja operoi tänä päivänä noin 100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Pilotissa Voltalis aikoo keskittyä Suomessakin kysyntäjouston, myös kotitalouksien, aggregointiin.

Lisätietoja aiheesta

Laura Ihamäki

asiantuntija
puh. 030 395 5166