Siirtokapasiteetin määrittäminen

​Fingrid antaa sähkömarkkinoiden käyttöön kaiken sen siirtokapasiteetin, joka on mahdollista antaa vaarantamatta sähköjärjestelmän käyttövarmuutta. Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt ovat yhdessä julkaisseet dokumentin "Principles for determining the transfer capacities in the Nordic power market". Dokumentti löytyy tältä sivulta oikealta liitteenä (liitteen kuva päivitetty 1.1.2015).

Liitteenä olevassa "Siirtokapasiteetin määrittäminen" -dokumentissa esitetään yksityiskohtaisemmin, mitkä siirtokapasiteetin määrittämisen lähtökohdat ja kriteerit Suomen voimajärjestelmässä ovat sekä miten sähkömarkkinoiden käytettävissä oleva siirtokapasiteetti muodostuu näiden perusteella.