Siirtojenhallinta

Sähköverkossa voidaan siirtää rajallinen, käyttövarmuuskriteerien mukainen määrä sähköä. Tätä sähköverkon kykyä kutsutaan siirtokapasiteetiksi. Siirtojenhallinnalla varmistetaan siirtojen pysyminen siirtokapasiteetin rajoissa.

Fingrid tarjoaa sähkömarkkinoille ja asiakkaille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin kantaverkon käyttövarmuutta vaarantamatta.

Fingridin siirtojenhallinnan lähtökohtana on suunnitelmallisuus ja ennustettavuus.

Rajayhteyksien suunnitellut siirrot määräytyvät vuorokausimarkkinalla ja päivänsisäisellä markkinalla. Vuorokausimarkkinan huutokaupassa eri tarjousalueiden sähköenergian hinta ja rajayhteyksien siirrot määritetään samanaikaisesti tarjousalueiden välisen siirtokapasiteetin rajoissa. Vuorokausimarkkinalla mahdollisesti käyttämättä jäänyt kapasiteetti tarjotaan päivänsisäiselle markkinalle.

Siirtokapasiteettiin vaikuttavat siirtokeskeytykset suunnitellaan kustannustehokkaasti kokonaisuutta ajatellen. Siirtokeskeytykset ajoitetaan sähkömarkkinoita ja asiakkaita mahdollisimman vähän haittaaviin ajankohtiin ottaen huomioon tekniset reunaehdot.

Fingridin siirtojenhallinnan käytännöt on kuvattu tarkemmin oheisessa liitteessä.