Venäjän dynaaminen siirtotariffi

Suomen ja Venäjän väliseen sähkökauppaan 1.6.2015 lähtien otettiin käyttöön dynaaminen rajasiirtotariffi.

Tariffi perustuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän alueellisen hinnan väliseen eroon. Kun hintaero on ollut pienempi kuin rajatariffi, se on estänyt kaupankäynnin. Uusi dynaaminen tariffi muodostuu sitä pienemmäksi, mitä pienempi hintaero on, ja kasvaa, kun hintaero on suurempi. Uuden tariffin tavoitteena on vähentää siirtotunteja, jolla tariffi haittaa kannattavaa rajakauppaa.

Venäjällä kohdistetaan kulutukselle kapasiteettimaksu aamu- ja iltapäivän sähkönkulutuksen huipputunneille. Kapasiteettimaksu maksetaan tuottajille, ja maksun tarkoitus on ylläpitää huippukulutusta vastaavaa tuotantokapasiteettia. Kulutusta vastaavasti kapasiteettimaksu kohdistetaan myös sähkön viennille ulkomaille. 

Tuontitariffi lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

jossa
pt,fi  =  Suomen aluehinta tiettynä tuntina t Nord Pool Spotin mukaan.
Pdailypeak(t)  = Vuorokauden huippuvienti kapasiteettipäivän huipputunteina tiettynä tuntina t MWh/h, vahvistetun kaupan maksimi.
Pcap   = Leningradin alueen kapasiteetin kuukausihinnan vuosiennuste Venäjän markkinaoperaattorin ATS:n mukaan, RUB/MWh. Suomesta Venäjän suuntaan pcap on nolla. 
MDCap  = Kapasiteetin kuukausihinnan kausikerroin Venäjän markkinaoperaattorin, ATS:n (Administrator of Trade System) mukaan. ATS:n sivut: http://www.atsenergo.ru/results/statistic/fcast/fcorem/index.htm (venäjänkielinen)
hcap = Kapasiteettimaksulliset tunnit, Venäjän järjestelmä-operaattorin System Operatorin edellisenä vuonna julkaisema kuukausittainen lukema.
K = kerroin, jonka arvo on 0 tai 1.
 
Pt ,ru  =  Solmupistehinta (solmu 403441) Viipurin 400 kV asema Venäjän markkinaoperaattorin ATS:n mukaan. Mikäli solmun 403441 hinta ei ole käytettävissä, käytetään solmun 403905 hintaa. Mikäli molempien solmujen (solmu 403441 ja solmu 403905) hinnat eivät ole käytettävissä, käytetään Free Flow Zone 27:n sähkön spot-aluehintaa (osto).
 
ExcRate(t)  = Euroopan Keskuspankin päivittäinen kurssi €/RUB, joka on julkaistu 15:00 CET mennessä  EKP:n verkkosivuilla NPS:n kaupankäyntipäivää edeltävänä päivänä. Tätä kurssia käytetään NPS:n kaupankäyntipäivän jokaisena tuntina. Jos kurssia ei ole saatavilla, käytetään viimeisintä julkaistua kurssia.

Vaihtokurssit löydät täältä:
 
 
= Kuukauden tiettyä tuntia kuvaava muuttuja.
 
caphours = Kaikki Venäjän systeemioperaattorin, System Operator of the United Power Systemin, määrittelemät kuukauden kapasiteettimaksulliset tunnit.
 
noncaphours = Kaikki laskutetun kuukauden tunnit kapasiteettimaksullisia tunteja lukuun ottamatta.
 
Knoncap = Ei-huipputuntien kerroin. Kertoimella voi olla eri arvo tuonnille ja viennille.
 

Kcap = Huipputuntien kerroin. Kertoimella voi olla eri arvo tuonnille ja viennille. 

Flow(t)  = Asiakkaan käymä rajasiirtokauppa tiettynä tuntina Fingridin vahvistamana, MWh/h. Arvo on aina positiivinen. 

 

Kertoimet 1.5.2020 alkaen:

Knoncap = 0,35
Kcap = 0,0
K = 1 

Kertoimet 1.11.2021 alkaen:

Knoncap = 0,25
Kcap  = 0,0
K = 1

 

Vientitariffi lasketaan saman kaavan mukaisesti, mutta hintaero lasketaan toiseen suuntaan.

Dynaamisen tariffin osana peritään myös TSO:iden välinen läpisiirtomaksu (ITC). ITC-maksua käytetään EU:n sisäisten sähkömarkkinoiden ja kolmansien maiden välillä käytävässä sähkökaupassa. Maksu perustuu Euroopan Unionin asetuksen nro 838/2010 liitteen osan A kohtaan 7.  Vuoden 2022 ITC-maksu on 1,1 € / MWh. 

Dynaamisen tariffin tuntikohtainen kattohinta on 7 €/MWh. Jos dynaaminen tariffi on pienempi kuin ITC-maksu, peritään pelkkä ITC-maksu. 

Konkreettinen esimerkki dynaamisen tariffin laskennasta löytyy täältä.