Sähkönsiirto Venäjän kanssa

Venäjän sähkömarkkinamalli eroaa huomattavan paljon Pohjoismaisesta sähkömarkkinamallista. Venäjän sähkömarkkinamalli perustuu nodaali- eli solmupistehintamalliin, jossa sähkön hinta lasketaan jokaiselle solmupisteelle erikseen.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on valmistellut lyhyet englanninkieliset dokumentit, joissa käydään läpi Venäjän sähkömarkkinoihin liittyviä keskeisiä asioita. Ne löytyvät liitteistä oikealla.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tehnyt Fingridin rahoittamana tutkimuksen Venäjän ja Pohjoismaiden välisestä sähkökaupasta ("Cross-border electricity trade between the Nordic 'energy-only' market and the Russian capacity-based market"). Tutkimuksen loppuraportti löytyy liitteistä oikealla.

SKM Market Predictor toteutti keväällä 2015 selvityksen dynaamisesta siirtotariffista. Selvityksessä analysoitiin dynaamisen siirtotariffin mahdollisen käyttöönoton vaikutuksia Suomen ja Venäjän välisillä rajasiirtoyhteyksillä käytävään kauppaan. Fingrid toimi työn tilaajana. Selvitys löytyy liitteistä oikealla.

Venäjän sähkömarkkinoilla toimivia yrityksiä:

Sähköpörssi: ATS (Administrator of Trade System) http://www.atsenergo.ru/

Verkkoyhtiö: FGC (Federal Grid Company) http://www.fsk-ees.ru/

Systeemioperaattori: http://www.so-ups.ru

Sähkön rajakaupasta vastaava yhtiö: JSC Inter RAO UES http://www.interrao.ru

Inter RAO:n tytäryhtiö Suomessa: RAO Nordic Oy www.raonordic.com

Hyödyllisiä Venäjän sähkömarkkinoihin liittyviä linkkejä (venäjänkielisiä):

Vuoden 2022 kalenterit: Lauantaisin, sunnuntaisin ja muina virallisina vapaapäivinä kapasiteettimaksua ei sovelleta (merkitty kalenteriin punaisella värillä

Pietarin hinta (Indices Hubs - First price zone - musta käyrä, RUB/MWh): www.atsenergo.ru

Kapasiteettimaksulliset tunnit 2022