Periaatteet

Tarjolla olevan siirtokapasiteetin määrittäminen

Tarjolla olevan siirtokapasiteetin määrittäminen seuraavaksi käyttövuorokaudeksi ja päivittäisen tuntisiirto-ohjelman käsitteleminen ja vahvistaminen on aikataulutettu siten, että markkinatoimijat voivat huomioida Venäjän tuonnin käydessään kauppaa pohjoismaisilla sähköpörssimarkkinoilla.

Tuntikohtainen siirtopalvelun käyttöön tarjottu kapasiteetti määritetään vuorokausittain perustuen voimajärjestelmän tuotanto-, kulutus- ja siirtotilanteeseen. Tuntikohtainen seuraavan käyttövuorokauden siirtokapasiteetti julkaistaan Fingridin internetsivuilla.

Tuonnin tasehallinta

Fingrid vastaa rajasiirtoyhteyksiensä osalta Suomen ja Venäjän välisestä sähkötaseesta Suomen puolella. Kantaverkkoyhtiö on myös vastuussa näiden yhteyksien kautta harjoitettavasta säätö- ja tasesähkökaupasta käyttötunnin aikana.

Kahdenkeskinen kauppa tarkoittaa taseselvityksessä sähkön toimitusta, joka perustuu yleensä asiakkaan ennalta tilattuun ja vahvistettuun tuontiohjelmaan. Fingrid vahvistaa asiakkaan tuontiohjelman käyttövuorokautta edeltävänä vuorokautena venäläiseltä verkkoyhtiöltä saadun tuontiohjelmavahvistuksen perusteella. Tuontienergian luovutus tapahtuu Suomen kantaverkossa.

Tuonnin rajoitustilanteet

Fingridillä on oikeus rajoittaa rajasiirtopalvelua voimajärjestelmän toiminnan turvaamiseksi Venäjän ja Suomen kantaverkon vikatilanteissa tai muiden siirtokapasiteettiin vaikuttavien keskeytysten aikana.

Siirtokapasiteettiin saattavat vaikuttaa voimajärjestelmän viat, huoltokeskeytykset sekä häiriöt sähkön tuotannossa ja siirrossa rajan molemmin puolin. Venäjän siirtoyhteyksien suunnitelluista keskeytyksistä ja ajankohdista sovitaan yhdessä Venäjän verkkoyhtiön kanssa. Tällaisia keskeytyksiä ovat esimerkiksi vuosihuollot. Asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen mahdollisista tuonnin rajoituksista keskeytysten aikana.

Vikatilanteessa, huoltokeskeytyksessä tai muissa tuontia rajoittavassa odottamattomissa tilanteissa Fingrid ilmoittaa asiakkaille tuonnin rajoituksen alkamisesta ja sen päättymisestä. Tuontirajoituksen aikana asiakkaiden kahdenkeskistä kauppaa koskevia tuontiohjelmia pienennetään suhteellisesti yhtä paljon. Jos kahdenkeskisen kaupan rajoitus ei riitä, tämän jälkeen rajoitetaan suoraa kauppaa. Tuonnit rajoitettujen käyttötuntien osalta vahvistetaan jälkikäteen.