Venäjän siirtoyhteydet

Fingrid tarjoaa sähkönsiirtopalvelua Venäjän 400 kV yhdysjohtojensa kautta kulloinkin voimassa olevien sopimusten mukaan. Kaupallinen siirtokapasiteetti Venäjältä Suomeen on 1300 MW (megawattia) ja Suomesta Venäjälle 320 MW.

Siirtopalvelu perustuu Fingridin sopimuksiin Venäjän kantaverkkoyhtiön Federal Grid Company (JSC FGC UES) ja systeemioperaattorin System Operator (SO UPS, JSC) kanssa. Rajajohtojen käyttöä koskevat tekniset ehdot on määritelty järjestelmäsopimuksessa, käyttötoimintaa koskevat ehdot käyttösopimuksessa, mittauksiin liittyvät asiat mittaus- ja laskutussopimuksessa ja kaupalliset ehdot kapasiteetin allokointisopimuksessa.

Sähkönsiirtopalvelun asiakas ja Fingrid sopivat sähkön siirtoon liittyvistä ehdoista siirtopalvelusopimuksessa, joka perustuu edellä mainittuihin sopimuksiin. Siirtopalvelusopimusta tehtäessä asiakkaalla pitää olla voimassa oleva sopimus sähkökaupasta venäläisen sähkön myyjän kanssa.

Venäjän ja Suomen välisessä sähkökaupassa on kaksi kaupankäyntitapaa; bilateraalikauppa ja suora kauppa. Fingrid ja venäläiset osapuolet vahvistavat 400 kV yhteydellä toteutettavat bilateraalikaupat seuraavaksi kauppapäiväksi D+1 edellisen päivän D aamulla. Vahvistetut bilateraalikaupat on tarjottava sähköpörssiin. Suoran kaupan volyymit määräytyvät vapaasti asetettavien tarjousten mukaisesti sähköpörssin vuorokausimarkkinoilla ja päivänsisäisillä markkinoilla.

Sähkönsiirtosopimukset Venäjältä vuonna 2021

Asiakas​ Kapasiteetti RU-FI (MW)​ Kapasiteetti FI-RU (MW)​
RAO Nordic Oy​ 1000 130
Suoran kaupan kapasiteetti​ 300 190
 
Suoran kaupan kapasiteettia ei voi varata.