Siirtokapasiteetin käytettävyysraportit

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt julkaisevat vuosineljänneksittäin yhteenvetoraportin edellisen vuosineljänneksen aikana markkinoille annetuista rajasiirtokapasiteeteista.

Raportissa esitetään keskimääräinen vuorokausimarkkinoille annettu kapasiteetti (NTC) suhteessa maksimikapasiteettiin (max NTC) kaikille Pohjoismaiden rajat ylittäville yhteyksille. Mikäli annettu kapasiteetti on alle 75 % maksimikapasiteetista, kerrotaan myös merkittävin syy kapasiteetin rajoitukselle.

Raportit sivun liitteenä.