Sähkömarkkinoiden kehitys

Puhtaaseen sähköjärjestelmään siirtymisen tulee tapahtua toimitusvarmuutta vaarantamatta ja kustannustehokkaasti.

Sähköjärjestelmän murros on käynnissä. Liikkeellepanevana voimana on ilmastonmuutos ja sen torjunta. Päästökauppa sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteet ovat vauhdittaneet koko energia- ja sähköjärjestelmän nopeaa muutosta.

Murros on vaikuttanut voimalla sähkömarkkinoihin. Yhteiskunnan tuella rakennetun, sään mukaan vaihtelevan tuotannon voimakas kasvu on lisännyt sähkön tarjontaa, samalla kun talouden taantuma on hillinnyt sähkön kulutusta. Seurauksena on ollut sähkön hinnan lasku, johon oman lisänsä ovat tuoneet polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen aleneminen.

Sähköä pitää tuottaa ja kuluttaa tismalleen yhtä paljon joka hetki. Perinteisesti sähkön tuotantoa on säädetty vastaamaan kulutusta. Kun yhä suurempi osa sähkön tuotannosta riippuu säästä, on joustavuuden tarve sähköjärjestelmässä kasvanut. Samaan aikaan markkinoilta on kuitenkin laskeneen sähkön hinnan takia poistunut joustavaa ja säädettävää tuotantoa, jota lämpövoima on edustanut meillä Suomessa. Yhtälö on muuttunut sähkömarkkinoiden kannalta haasteelliseksi. Markkinoiden on muututtava.