Datahubin askelmerkit

Datahubilla tarkoitetaan sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää. Järjestelmään tallennetaan asiakkaan ja sähkön käyttöpaikan tiedot. Järjestelmä nopeuttaa, yksinkertaistaa, parantaa ja tehostaa kaikkien vähittäismarkkinoiden osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa. Keskitetyn ratkaisun etuja on myös se, että tiedot ovat yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla.

Datahub työ näkyy toimialan yrityksissä erilaisina projekteina ja tietojärjestelmähankkeina. Datahub otetaan Suomessa käyttöön helmikuussa 2022.

Datahub palvelee sähkömarkkinatoimijoita ja jakeluverkkoyhtiöitä 15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönotossa. Datahub muuntaa tarvittavat tuntilukematiedot 15 minuutin tiedoksi ja ylläpitää käyttöpaikkojen tiedoissa tietoa mittaustavasta (vartti- vai tuntimittaus) sekä mahdollistaa tehokkaan ja toimivan taseselvityksen. Ratkaisulla taataan se, että kuluttajat ja jakeluverkkoyhtiöt voivat vaihtaa nykyiset tuntimittaavat mittarit tarpeen mukaan ja laajamittaisilta ennenaikaisilta mittari-investoinneilta vältytään. Sähkönmyyjät saavat käyttöönsä asiakkaiden toteutuneet kulutuslukemat sekä tiedon mittaustavasta. Tämä mahdollistaa esimerkiksi erilaiset myyntituotteet eri tavalla mitatuille asiakkaille. Datahub-hanketta voi seurata esimerkiksi Datahub Palvelut -sivustolla. Voit myös tilata säännöllisesti julkaistavan uutiskirjeen osoitteesta datahub@fingrid.fi.

 

Lisätietoja aiheesta

Pasi Aho

toimitusjohtaja
Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262
etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Katso myös