Ruotsi

 

1.11.2011 alkaen Ruotsi jaettiin neljään tarjousalueeseen. Näistä tarjousalueista SE1 liittyy pohjoisilla vaihtosähköyhteyksillä ja SE3 Fenno-Skan tasasähköyhteyksillä Suomen kantaverkkoon. Pullonkaulatulot lasketaan erikseen Pohjois-Ruotsin (SE1) ja Suomen sekä Keski-Ruotsin (SE3) ja Suomen välillä.

Linkki pohjoismaisten pullonkaulatulojen jakoperusteisiin 

 

Tulot

Hintaeron itseisarvo kerrottuna Suomen ja Ruotsin välisen vuorokausimarkkinoitten kaupan energian määrällä.

Lisätietoja aiheesta

Juha Hiekkala

markkinakehityspäällikkö
puh. 030 395 5108