Joustomarkkinahankkeet

Fingrid kehittää sähkömarkkinoita huomioimaan sähköjärjestelmän tarpeet joustavuudelle entistä paremmin. Sähkön joustomarkkinat tarkoittavat kaupankäyntiä sähköjärjestelmän resurssien joustosta osana sähköjärjestelmän hallintaa esimerkiksi taajuuden, siirtojen ja jännitteen osalta. Puhtaan energian paketin (CEP) mukaisesti näitä joustavuuspalveluja tulee pystyä hyödyntämään avoimien, syrjimättömien ja markkinaperusteisten menettelyjen mukaisesti.

Fingrid kehittää joustomarkkinaratkaisuja INTERRFACE- ja OneNet-kehityshankkeissa osana EU:n Horizon2020-tutkimusohjelmaa. Vuonna 2019 alkaneessa INTERRFACE-hankkeessa Fingrid on keskittynyt kanta- ja jakeluverkkojen yhteistyöhön sekä sähköjärjestelmän siirtojen hallinnan ja taajuudenhallinnan kehitystarpeisiin. Vuonna 2020 lokakuussa käynnistynyt OneNet-hanke laajentaa tätä työtä huomioiden jouston hankinnan myös pidemmän aikavälin tarpeita varten, muun muassa ennen verkkoa vahvistavien investointien valmistumista. Joustomarkkinahankkeiden teemat liittyvät esimerkiksi jouston ennustamiseen, visualisointiin, tiedonvaihtoon, mallintamiseen, koordinaatioon, kaupankäyntiin ja selvitykseen. Edellä mainittuja toiminnallisuuksia tarvitaan, kun kanta- ja jakeluverkot tarvitsevat lähitulevaisuudessa enenevissä määrin markkinaehtoista joustoa sähköjärjestelmän ja verkkoinfrastruktuurinsa tueksi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Lisätietoja aiheesta:

Jukka Rinta-Luoma, Fingrid, INTERRFACE

Taneli Leiskamo, Fingrid, OneNet

Lisätietoja aiheesta

Jukka Rinta-Luoma

asiantuntija
puh. 030 395 4145

Taneli Leiskamo

asiantuntija
puh. 030 395 5240

Katso myös