Konsultaatiot

EU:n komissio, ACER ja ENTSO-E voivat tarvittaessa pyytää asiaa koskettavilta sidosryhmiltä konsultaatiota. Konsultaatio antaa kiinnostuneille osapuolille mahdollisuuden vaikuttaa. ACER valmistelee puiteohjeita, ENTSO-E verkkosäännöstöjä ja EU:n komissio sitovia komission suuntaviivoja, jotka tulevat olemaan jokaista jäsenmaata koskevaa lainsäädäntöä.