Varttitaseen askelmerkit

Yhteisillä markkinoilla tarvitaan yhdenmukaisia sääntöjä. Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon vuoden 2020 loppuun mennessä. Pohjoismaat ovat yhdessä siirtymässä nykyisestä tunnin taseselvitysjaksosta 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Samalla siirrytään 15 minuutin kaupankäyntijaksoihin päivänsisäisillä ja säätösähkömarkkinoilla. Nykyisin kaupankäynti tuntia lyhyemmillä tuotteilla on jo mahdollista Keski-Euroopassa. Varttitaseen käyttöönotto on edellytys säätösähkömarkkinoiden ja 15 minuutin päivänsisäisten markkinoiden yhdistymiselle Euroopassa.

Tasepoikkeamat

Netottuminen tunnin aikajaksossa
Netottuminen tunnin aikajaksossa
Netottuminen tunnin aikajaksossa
Sulje
Ilmeneminen 15 min. taseselvitysjaksossa.
Ilmeneminen 15 min. taseselvitysjaksossa.
Ilmeneminen 15 min. taseselvitysjaksossa.
Sulje

Taseselvitysjakson lyheneminen mahdollistaa tasepoikkeamista aiheutuvien kustannusten tarkemman, aiheuttamisperusteisen jakamisen markkinatoimijoiden kesken ja lisää sähköjärjestelmän markkinaehtoista tasapainotusta. Siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon tuo esille sellaiset tasepoikkeamat ja niistä aiheutuvat kustannukset, jotka nykyisessä tunnin aikajaksossa netottuvat eli kumoavat toisensa, mutta ovat kuitenkin sähköjärjestelmän tasapainotuksen kannalta merkityksellisiä.

Tasepoikkeamien tarkempi ilmeneminen ja kustannusten oikeampi kohdistuminen toimivat kannustimena markkinatoimijoille hallita tasettaan tarkemmin. Taseen tasapainottaminen on mahdollista lähempänä käyttöhetkeä päivänsisäisellä markkinalla. Joustavuudesta palkitaan ja hintasignaalit antavat lisää ansaintamahdollisuuksia säätökykyiselle tuotannolle ja kulutukselle. Luonnollisesti markkinoilla kukin osapuoli valitsee itselleen sopivimman tavan sähkötaseen tasapainottamiseen.

Jakeluverkonhaltijat

Jakeluverkonhaltijat toimivat sähkömarkkinoiden mahdollistajina. Heille muutos tarkoittaa esimerkiksi mittausinfrastruktuurin ja tietojärjestelmien päivittämistä varttikyvykkäiksi, jotta sähkömarkkinoille saadaan markkinoiden toiminnan kannalta oleellista mittaustietoa.

Sähköntuottajat ja kuluttajat

Sähköntuottajille ja -kuluttajille siirtyminen varttitaseeseen on muutos kohti markkinamallia, joka kannustaa joustavuuteen. Markkinapaikkojen kaupankäyntijakson lyhentyminen mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen optimoinnin tarkemmin lähellä käyttöhetkeä. Lisäksi vartin kaupankäyntijakso sitouttaa tarjottavaa kapasiteettia lyhemmäksi ajaksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi uudenlaisen kulutusjouston osallistumisen säätösähkömarkkinoille.

 

Fingrid edistää varttitasehanketta yhteistyössä toimialan kanssa. Hankkeella on kaksi toimialaryhmää, joissa pohditaan varttitaseen vaikutuksia toimialaan sekä pyritään edistämään hanketta ja löytämään ratkaisuja niin, että siirtymä varttitaseeseen on yhteiskunnan ja toimialan kannalta toteutettavissa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Lisätietoa, selvitystöitä ja kokousmateriaaleja varttitaseeseen liittyen löydät osoitteesta www.fingrid.fi/varttitase.

Lisätietoja aiheesta

Maria Joki-Pesola

projektipäällikkö
puh. 030 395 5237

Jukka Rinta-Luoma

asiantuntija
puh. 030 395 4145

Kommentoi sivun sisältöä