Päivänsisäisten ja vuorokausimarkkinoiden kehityssuunta

Energiamurros vaikuttaa nykyiseen markkinamalliin ja erityisesti lähellä toimitushetkeä tapahtuvaan kaupankäyntiin. Markkinatoimijoiden mahdollisuudet tehdä kauppaa lähempänä toimitushetkeä paranevat ja muutos kohti lyhyempää sykliä kaupankäynnissä on todennäköistä. Nykyisen vuorokausimarkkinan 24 tunnin kaupankäynti-ikkuna voi lyhentyä ja kaupankäyntikierroksia voi olla useampia vuorokauden aikana. Nykyinen eurooppalainen lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä tue tämän suuntaista muutosta. Päivänsisäisessä kaupankäynnissä on mahdollista, että nykyisen jatkuva-aikaisen markkinan rinnalla toteutetaan huutokauppakierroksia, jolloin rajasiirtokapasiteetille muodostuu pullonkaulatilanteissa arvo.


Tällä hetkellä kaupankäynti tarjousalueilla ja tarjousalueiden välillä päivänsisäisellä markkinalla päättyy muualla Euroopassa tuntia ja Suomessa sekä Virossa puoli tuntia ennen toimitushetkeä. Likviditeetti tulee uusien säädösten myötä todennäköisesti parantumaan, koska myös muualla Euroopassa kaupankäynti rajojen yli mahdollistuu lähempänä toimitushetkeä.

Pörssikauppaan 15 minuutin tuotteet tulevat käyttöön samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa. Aluksi 15 minuutin tuotteet tulevat päivänsisäiselle markkinalle ja myöhemmin myös vuorokausimarkkinalle. Vielä ei ole tiedossa, milloin 15 minuutin tuotteet ovat vuorokausimarkkinoiden käytössä.

Kapasiteetin jakamisen ja siirtojen hallinnan suuntaviivan (CACM) myötä Suomessa tulee toimimaan useampia sähköpörssejä. Tämä lisää markkinatoimijoiden vaihtoehtoja kaupankäyntipalvelujen hankintaan.

 

Lisätietoja aiheesta

Satu Viljainen

vanhempi asiantuntija
puh. 030 395 4106

Kommentoi sivun sisältöä