Markkinapaikat

Kysyntäjousto voi tällä hetkellä osallistua kahdeksalle eri markkinapaikalle. Osallistuminen esimerkiksi reserveihin voi tarkoittaa vain muutaman sekunnin mittaista verkosta otettavan tehon vähennystä tai vaikkapa tunnin katkoa kerran kymmenessä vuodessa. Tai ei katkoa lainkaan, jos tehoa pystytään säätämään joustavasti!

Eri markkinapaikkojen aktivointien määrät, korvaustasot sekä tekniset vaatimukset vaihtelevat. Alla olevassa taulukossa on kuvattu viitteelliset korvaustasot ja teknisten vaatimusten pääkohdat. Lisätietoa reservi- ja säätösähkömarkkinoista voi lukea täältä.

Vuorokausimarkkinoilla ja vuorokauden sisäisillä markkinoilla toimimiseen tarvitaan sopimus sähköpörssin kanssa, sekä sopimus avoimen sähköntoimittajan kanssa, jossa sovitaan tasevastuusta. Lisätiedot: http://www.nordpoolspot.com/

TuoteLyhenneSopimustyyppiMinimitarjouskokoAktivoituminenAktivoituuKorvaustaso 2016*
Taajuusohjattu käyttöreservi FCR-N Vuosi- ja tuntimarkkinat 0,1 MW Lineaarisesti välillä 50,1 - 49,9 Hz, 0,1 Hz muutos 100 % 3 min  Jatkuvasti 17,42 €/MW,h (vuosimarkkinat) + energiahinta nettoenergiasta
Taajuusohjattu häiriöreservi FCR-D Vuosi- ja tuntimarkkinat 1 MW   Voimalaitokset: lineaarisesti välillä 49,9 - 49,5 Hz kun f alle 49,5 Hz 50% 5s ja 100% 30s Useita kertoja vuorokaudessa 4,5 €/MW,h (vuosimarkkinat)
Relekytketyt kuormat: vaihtoehtoisesti 49,7 Hz 5s TAI 49,6 Hz 3s TAI 49,5 Hz 1s Muutaman kerran vuodessa
Automaattinen taajuudenhallintareservi FRR-A Tuntimarkkinat 5 MW FG:n lähettämän tehopyyntisignaalin mukaisesti, 100% 2 min Useita kertoja vuorokaudessa Kapasiteettikorvaus pay as as bid periaatteella + energiahinta
Säätösähkömarkkinat FRR-M Tuntimarkkinat 10 MW FG aktivoi tarjouksia hintajärjestyksessä, 100% 15min Tarjouksen ja säätötarpeen mukaisesti Markkinahinta 
vuorokausimarkkina (day ahead) **)   Tuntimarkkinat 0,1 MW  12 h  - Markkinahinta
päivän sisäinen markkina (intraday) **)   Tuntimarkkinat 0,1 MW  1 h  - Markkinahinta
Tehoreservi ***)   Pitkäaikainen 10 MW  15 min Harvoin EV:n hankintakilpailun mukaisesti

 

*) Korvaustason hinnat ovat viitteellisiä, tarkemmat ehdot ja hinnoitteluperiaatteet löytyvät kuhunkin markkinapaikkaan liittyvistä sopimuksista. Automaattisten reservien toteutuneet tuntimarkkinahinnat on esitetty täällä.

**) Nord Pool 
***) Energiavirasto