Tietoa markkinatoimijoille

Oletko tulossa uudeksi sähkön vähittäismyyjäksi?

Uusille myyjille laadittu muistilista on tehty helpottamaan sujuvaa markkinoille tuloa. Listaus sisältää asiat, joista jokaisen uuden myyjän tulee huolehtia ennen myyntitoiminnan aloittamista..Muistilistan tehtävät tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen myyntitoiminnan aloitusta. Myyntitoiminnan aloituksella tarkoitetaan sitä hetkeä, kun uusi myyjä aloittaa myyntisopimusten tekemisen asiakkaiden kanssa ja näin käynnistää myyjänvaihtoprosessit eli esimerkiksi lähettää myyjänvaihtosanoman.

Termejä myyntitoiminnan aloittaminen, sopimuksen tekeminen ja toimituksen alku ei tule sekoittaa keskenään. Sopimuksen tekemisestä asiakkaan kanssa toimituksen alkuun tulee olla vähintään 15 päivää, jolloin "viikko ennen myyntitoiminnan aloittamista" tarkoittaa 22 päivää.

Muistilistan sisältö:

  1. Ohjeisiin tutustuminen
  2. Ilmoitus myyntitoiminnan aloittamisesta 
  3. Avoimesta toimituksesta sopiminen
  4. Palvelusopimus koskien Sähkökaupan keskitettyä tiedonvaihtoa 
  5. Testaus- ja sertifiointi
  6. Ilmoitus myyntitoiminnan aloittamisesta verkkoyhtiöille
  7. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän datahubin käyttöönotto
  8. Oman toiminnan kehittäminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

 

Lisää vähittäismarkkinoiden toimintaan liittyviä ohjeita ja suosituksia Energiateollisuuden sivuilta

Lisätietoja aiheesta

Datahub asiakaspalvelu

puh. 030 636 4646

datahub@fingrid.fi