Tietoa markkinatoimijoille

Oletko tulossa uudeksi sähkön vähittäismyyjäksi?

Uusille myyjille laadittu muistilista on tehty helpottamaan sujuvaa markkinoille tuloa. Listaus sisältää asiat, joista jokaisen uuden myyjän tulee huolehtia ennen myyntitoiminnan aloittamista..Muistilistan tehtävät tulee suorittaa hyvissä ajoin ennen myyntitoiminnan aloitusta. Myyntitoiminnan aloituksella tarkoitetaan sitä hetkeä, kun uusi myyjä aloittaa myyntisopimusten tekemisen asiakkaiden kanssa ja näin käynnistää myyjänvaihtoprosessit eli esimerkiksi lähettää myyjänvaihtosanoman.

Termejä myyntitoiminnan aloittaminen, sopimuksen tekeminen ja toimituksen alku ei tule sekoittaa keskenään. Sopimuksen tekemisestä asiakkaan kanssa toimituksen alkuun tulee olla vähintään 15 päivää, jolloin "viikko ennen myyntitoiminnan aloittamista" tarkoittaa 22 päivää.

Muistilistan sisältö:

  1. Ohjeisiin tutustuminen
  2. Ilmoitus myyntitoiminnan aloittamisesta 
  3. Avoimesta toimituksesta sopiminen
  4. Tiedonvaihdon palvelusopimuksen tekeminen Fingridin kanssa 
  5. Sopiminen operaattorin tai palveluntarjoajan kanssa tiedonvaihdosta
  6. Standardien mukainen sanomaliikenne
  7. Yhteystietojen ilmoitus yhteystietotaulukkoon
  8. Ilmoitus myyntitoiminnan aloittamisesta verkkoyhtiöille
  9. Keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän datahubin käyttöönotto
  10. Oman toiminnan kehittäminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

 

Lisää vähittäismarkkinoiden toimintaan liittyviä ohjeita ja suosituksia Energiateollisuuden sivuilta

Lisätietoja aiheesta

Kerttu Korpelainen

asiantuntija, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5238

 

datahub@fingrid.fi