Datahubin sähköiset palvelut

 

image1xy5j.png

Datahub-järjestelmä (CMS)

Linkki lisätään myöhemmin

Datahub-järjestelmä (Central Market Solutions) sisältää datahubin käyttöliittymän, rajapinnat sekä testiympäristöt. Datahub-järjestelmä otetaan tuotannolliseen käyttöön sähkön vähittäismarkkinoilla 21.2.2022.

Datahub-järjestelmän käyttö edellyttää markkinaosapuolelta palvelusopimusta Fingrid Datahubin kanssa sekä oman liiketoimintasovelluksen sertifiointia järjestelmää vasten. Myös testiympäristöjen käyttö edellyttää erillistä sopimusta Fingrid Datahubin kanssa.

image6x4qq.png

 

Datahub Tukipalvelu

support.datahub.fi

Ota meihin yhteyttä datahubiin sekä nykyiseen tiedonvaihtopalveluun liittyvissä kysymyksissä tukipalveluumme kautta.
Yhteydenotot tulee ensisijaisesti lähettää tukemme kautta, jotta voimme varmistaa, että ne tulevat huomioiduiksi. Näin takaamme teille myös laadukkaampaa asiakaspalvelua.
Tukipalvelustamme löytyy myös tietämyskanta, joka toimii ohjepankkina markkinatoimijoille.

Tukea palvelun käyttöön saat tarvittaessa osoitteesta: datahub@fingrid.fi

imaget2w6d.png

Datahub Palvelut -portaali

palvelut.datahub.fi

Datahub Palvelut –asiakasportaali toimii datahub-projektin tieto- ja materiaalipankkina. Palveluun on myös koottu Fingridin tarjoamat nykyisen tiedonvaihdon palvelut. Kaikki datahub-sisällöt ovat saatavilla julkisilta sivuiltamme. Nykyisen tiedonvaihdon palvelut edellyttävät palveluun kirjautumista.

Palvelun käyttäjähallinta tapahtuu Oma Fingridin kautta.

Fingrid

 

Tietokonversiopalvelu Titta

konversio.datahub.fi

 

Titasta tehdään tietojen alkulataus datahubiin käyttöönottovaiheessa. Markkinaosapuolet voivat parantaan tietojensa laatua lähdejärjestelmissään Titan virheraporttien pohjalta. Titta toimii työkaluna toimialan käyttöönottovalmiuden ja tietokonversiotyön etenemisen seurannassa.

Palvelulla on oma käyttäjähallintansa. Palveluun liittyvät tekniset tukipyynnöt tulee lähettää Titasta palvelun toimittajalle (Solteq) ja datahubiin liittyvät kysymykset datahubin tukipalvelun kautta.imageszaa.png
Testaus- ja sertifiointipalvelu  Tepa

sertifiointi.datahub.fi

Datahubin Testaus- ja sertifiointipalvelussa markkinaosapuolet sertifioivat omat liiketoimintasovelluksensa datahubia vasten ennen järjestelmän käyttöönottoa. Palvelun julkisilta sivuilta löytyvät sertifioinnin käyttötapaukset, itse testaus ja sertifiointi edellyttävät kuitenkin palveluun kirjautumista.

Palvelun käyttäjähallinta tapahtuu Oma Fingridin kautta.


Käyttöönoton
seurantapalvelu
ProjectTOP

https://datahub.project-top.com

Datahubin käyttöönoton ja sen harjoitusten aktiviteettien hallinta tapahtuu ProjectTOP-palvelussa. Palveluun on tuotu osapuolikohtaiset tehtävälistaukset, joiden kuittaaminen tapahtuu palvelun kautta.

Palvelun käyttäjähallinta tapahtuu Oma Fingridin kautta.