;

Merkityksellistä työtä suomalaisten hyväksi

Oman työn toimitusjohtaja_brändikuva_toimisto2019.jpg

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Jokainen fingridiläinen on omalta osaltaan turvaamassa asiakkaidemme ja yhteiskunnan sähkönsaantia ja muovaamassa tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Me fingridiläiset olemme tiivis joukkue, jota yhdistää monipuolinen asiantuntemus, aktiivinen tiedon jakaminen ja yhteisöllinen ilmapiiri. Meillä kannustetaan jatkuvaan työssä oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Ennakkoluulottomuus, rohkeus ja avoimuus ovat valttejamme, kun viemme yhdessä Suomea kohti tulevaisuuden sähköjärjestelmää.

Mielenkiintoiset ja itsenäiset työtehtävät, työn merkityksellisyys, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet sekä vahva yhteisöllinen me-henki tekevät Fingridistä yhden Suomen parhaista työpaikoista. Meillä jokainen on oman työnsä toimitusjohtaja ja yhdessä olemme toistemme työtä tukeva, vahva ja yhtenäinen joukkue. 

Fingridillä olet oman työsi toimitusjohtaja
Sulje