Maksut

Liittymismaksut

Uusista kantaverkkoliitynnöistä peritään kiinteää liittymismaksua, jolla asiakas saa liittymissopimuksella sovitun siirtokapasiteetin siirto-oikeuden kantaverkossa. Liittymismaksu perustuu keskimääräisiin vastaavista liitynnöistä kyseisellä jännitetasolla aiheutuviin kustannuksiin. Tutustu kantaverkon liittymismaksuperiaatteisiin, jotka löytyvät tämän sivun liitteistä. Maksujen tarkistusperusteena ovat toteutuneet kantaverkon rakentamiskulut. Maksut tarkistetaan vuosittain.

Liittymismaksut
 
Liittymismaksut (ilman arvonlisäveroa), MEUR2018​20172016​2015
​Liittyminen nykyiseen 400 kV kytkinlaitokseen 2,0 2,0  ​2,0  ​2,0 
​Liittyminen nykyiseen 220 kV kytkinlaitokseen​ 1,2 1,2  ​1,2  ​1,2 

​​Liittyminen nykyiseen 110 kV kytkinlaitokseen

Mikäli liityntää varten rakennetaan uusi kantaverkon kytkinlaitos, liittyjä vastaa kytkinlaitoksen rakentamiskustannuksistakokonaisuudessaan.

0,6 ​0,6  0,6 ​ ​0,6 

Liittyminen kantaverkon 110 kV voimajohtoon

Jos samaan voimajohtoliityntään lisätään toinen enintään 25 MVA muuntaja, liittyvä asiakas maksaa tästä liittymismaksua 0,5 M€. Mikäli tällaisessa tapauksessa sähköaseman kantaverkolle aiheuttama siirtotarve ei ylitä 25 MVA, liittymismaksua ei peritä.​

0,6 ​0,5  0,5  0,5 ​

 

 

Kantaverkkopalvelumaksut

Kantaverkkopalvelumaksuja ovat kulutusmaksu, kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu, voimalaitoksilta perittävä tehomaksu tai lyhyen käyttöajan energiamaksu sekä loistehomaksu, loisenergiamaksu, otto ja loisenergiamaksu, anto.

Kantaverkkopalvelumaksut
 
Yksikköhinnat €/MWh (alv 0 %)
2018

2017 

2016

2015

2014

2013
​Kulutusmaksu, talviarkipäivä *) 9,0 ​9,0 7,90​ 4,10​ ​4,22 ​3,94
Kulutusmaksu, muu aika​ 2,70 2,70​ ​2,60 ​2,05 ​2,11 1,97​
​Kantaverkosta ottomaksu 1,09 ​1,09 1,03​ 0,9​ 0,95​ ​0,90
​Kantaverkkoon antomaksu 0,72 ​0,72 ​0,68 0,9​ 0,85​ 0,70​
Voimalaitosten
teho​maksu
162,50 €/MW,kk (1950 €/a) 162,50 €/MW,kk
(1950 € /a)​
​141,67 €/MW,kk 
(1700 € /a)
-​ -​ -​
​Lyhyen käyttöajan energiamaksu 3,20 3,20​ ​3,0 -​ -​ -​
​Loistehomaksu 666,00 €/Mvar kk 333,00 €/Mvar kk​ -​ -​ -​ -​
​Loisenergiamaksu, otto 5,00 €/Mvarh ​5,00 €/Mvarh -​ ​- -​ -​
​Loisenergiamaksu, anto 5,00 
€/Mvarh
5,00 €/Mvarh​ -​ -​ ​- -​
 
*) Talvijakson pituus 900 h vuodessa, joulu - helmikuu ma - pe klo 7.00 - 21.00
Kantaverkkopalvelumaksuja ovat kulutusmaksu, kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu, voimalaitoksilta perittävä tehomaksu tai lyhyen käyttöajan energiamaksu sekä loistehomaksu, loisenergiamaksu, otto ja loisenergiamaksu, anto.

Kulutusmaksu
 maksetaan asiakkaan ja Fingridin välisen liittymispisteen takaisen sähköenergian kulutuksesta (kulutus = kantaverkosta otto + liittymispisteen takainen tuotanto - kantaverkkoon anto). Hinta määritetään erikseen talviajalle ja muulle ajalle. Liittymispisteen takainen tuotanto lasketaan asiakkaan ilmoittamista tuotantotiedoista. 
 
Kantaverkosta ottomaksu ja kantaverkkoon antomaksu koskee asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän sähköenergian määrää.

Voimalaitoksen tehomaksu
 laskutetaan asiakkaan sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät EU komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon.
 
Energiaperusteinen lyhyen käyttöajan energiamaksu laskutetaan nettotuotannosta teho-maksun sijaan, kun on erikseen sovittu lyhyen käyttöajan voimalaitoksista. 
 
Loistehomaksu laskutetaan kuukauden suurimmasta asiakkaan liittymispistekohtaisen loissähköikkunan ylityksestä. Laskutuksessa ei huomioida viittäkymmentä suurinta ylitystuntia kuukaudessa.
 
Loisenergiamaksu laskutetaan asiakkaan liittymispisteen kautta siirtyvän loisenergian määrästä loissähköikkunan ylittävältä osalta. Energiamaksun osalta laskutuksessa ei huomioida kuukauden viittäkymmentä suurinta ylitystä.
 
Kantaverkkopalvelumaksuihin vaikuttavat alueellinen tasahinnoittelu ja reguloitu tuotto sekä  eurooppalaisen regulaation tuomat vaatimukset ja tuotantomaksut Itämeren alueella. Yksikkö-hinnat vahvistetaan asiakkaille vuosittain lokakuussa.