Palvelut

Fingridin palveluja ovat kantaverkkopalvelut ja sähkömarkkinapalvelut. Asiakkaitamme ovat sähköntuottajat, verkkoyhtiöt, sähkön suurkuluttajat sekä muut sähkömarkkinatoimijat.

Kantaverkkopalvelut

Kantaverkkopalvelujen tehtävänä on varmistaa sähköyhtiöille ja sähköä käyttävälle teollisuudelle luotettava ja tarpeita vastaava sähkönsiirto kantaverkossa. Arvolupauksen mukaan tarjoamme varmaa ja edullista sähkönsiirtoa.

Kantaverkkopalveluihin kuuluvat:

  • Liittyminen kantaverkkoon. Toteutamme asiakkaiden tarvitsemat liitynnät kantaverkkoon. Varmistamme kantaverkon ja asiakasverkkojen yhteensopivuuden. Takaamme sähkön siirtokyvyn liittymispisteissä.
  • Verkon suunnittelu. Kehitämme kantaverkkoa ennakoiden asiakkaidemme ja yhteiskunnan tarpeita.
  • Sähkönsiirto ja sähköjärjestelmän käyttö.  Huolehdimme Suomen sähköjärjestelmän luotettavasta toiminnasta 24/7. Huoltotoimet ja siirtokeskeytykset suunnitellaan tarkoin ennakkoon. Varaudumme myös poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

 

Sähkömarkkinapalvelut

Sähkömarkkinapalvelujen tehtävänä on tarjota alan toimijoille yhtenäinen sähkökaupan tarjousalue Suomessa sekä hyödyt avoimista eurooppalaisista sähkömarkkinoista. Fingridin arvolupauksen mukaan olemme markkinamyönteisin kantaverkkoyhtiö.

Sähkömarkkinapalveluihin kuuluvat:

  • Yhtenäiset sähkömarkkinat. Varmistamme vahvan kantaverkon avulla yhden tarjousalueen Suomessa. Tarjoamme pääsyn eurooppalaisille sähkömarkkinoille rajasiirtoyhteyksillämme. Annamme joka hetki markkinoille mahdollisimman suuren siirtokapasiteetin. Kehitämme markkinoiden pelisääntöjä
  • Ylläpidämme ja kehitämme reservi- ja säätösähkön markkinapaikkoja.
  • Selvitämme sähkötaseet ja toimitamme tasesähköä tasevastaaville.
  • Datahub-palvelut. Tarjoamme tehokkaan tiedonvaihtoalustan vähittäismarkkinoiden toimijoiden käyttöön.
  • Alkuperätakuu. Varmistamme sähkön alkuperän uusiutuville energiamuodoille.
  • Avoin sähkömarkkinadata. Tarjoamme sähkömarkkinatietoa avoimesti ja maksutta.