Alkuperätakuun transaktiot

Alkuperätakuun myöntäminen

Alkuperätakuut myönnetään pääsääntöisesti kerran kuussa kalenterikuukauden tuotantojaksolle. Alkuperätakuut on mahdollista myöntää 1 kk:n sijaan myös 3 kk:n tai 6 kk:n jaksoissa - valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle erikseen voimalaitoksen rekisteröitymisvaiheessa.

Tilinhaltija sitoutuu noudattamaan valitsemaansa myöntämisjaksoa yhden kalenterivuoden ajan.

Tilinhaltijalla on myös mahdollisuus keskeyttää alkuperätakuiden myöntäminen haluamalleen ajalle, mutta keskeytyksen ajalta alkuperätakuita ei myönnetä enää jälkikäteen. 

Ennen kuin alkuperätakuut voidaan myöntää monipolttoainelaitoksille, tulee tilinhaltijan toimittaa laitoksen kuukausittaiset polttoainetiedot syöttämällä ne suoraan alkuperätakuurekisteriin. 

Finextra myöntää alkuperätakuun myöntämisen yhteydessä myös Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekoenergia-lisätuotemerkin niille laitoksille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Alkuperätakuun siirtäminen

Alkuperätakuurekisterissä alkuperätakuita voi siirtää rekisterin sisällä muiden tilinhaltijoiden välillä, samoin viedä/tuoda alkuperätakuita muiden AIB:n (Association of IssuingBodies) jäsenrekisteiden välillä AIB:n hallinnoiman Hubin välityksellä.

Alkuperätakuun peruuttaminen

Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se, jonka jälkeen sitä ei voi enää käyttää uudestaan. Peruutus on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvista energialähteistä.

Tilinhaltijat tekevät tarvitsemansa määrän alkuperätakuun peruutuksia sähköisessä rekisterissä.

Alkuperätakuu, jota käytetään varmentamaan sähkönkäyttäjille ilmoitettuja tietoja vuoden x osalta, tulee peruuttaa vuoden x+1 maaliskuun 31. päivään mennessä.