Työturvallisuuden kehityshanke

Fingrid panostaa merkittävästi työturvallisuuden kehittämiseen. Vuonna 2011 alkanut työturvallisuuden kehitys jatkuu edelleen. Kehityshankkeen tavoitteena on parantaa työturvallisuuden tasoa Fingridin työmailla sekä lisätä valmiuksia kehittää ja ylläpitää työturvallisuuden korkeaa tasoa investoinneissa ja kunnossapidossa.
Kehityshankkeessa on luotu uusia toimintamalleja ja työkaluja työturvallisuuden parantamiseksi. Hankkeen aikana olemme saaneet nostettua työturvallisuuden tasoa. Vuonna 2015 hankkeessa luotiin selkeitä kokonaisuuksia ja kehityshanke keskittyi työturvallisuuden johtamiseen, Fingridin verkkokoulun rakentamiseen sekä mobiiliraportoinnin käyttöönottoon ja jatkokehitykseen. Vuonna 2016 työturvallisuuden kehityshanke keskittyi toimintamallien ja työkalujen jalkauttamiseen. Vuoden 2017 teemana on työturvallisuus osaksi arkea.

Vuoden 2017 osahankkeet:

  • Turvallisuutta koskevien sopimusehtojen päivitys
  • Turvallisuusjohtamisjärjestelmän jatkokehitys
  • Turvallisuusilmapiirimittaus
  • Toimittajien työturvallisuusryhmän perustaminen
  • Mobiiliraportointihanke jatkuu
  • Turvallisilla linjoilla -lehti ilmestyy 2 kertaa
  • Työturvallisuusseminaari
  • Toimittajien esivalinnan kehittäminen