Ympäristöselvitys Simojoen johtojärjestelyt

Fingrid Oyj suunnittelee sähköaseman ja noin 4,5 km pituisen 2x110 kV-rakenteisen voimajohdon rakentamista Simon kuntaan. Voimajohtohankkeen vaikutuksista laaditaan sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuoden 2019 aikana.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistuu vuonna 2019.
Sijainti: Simo
Pituus: 4,5 km

Meri-Lapin alueella on suunnitteilla merkittäviä tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen kantaverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä alueella. Tuulivoiman liittäminen edellyttää uuden Simojoen sähköaseman ja tarpeellisten liityntäjohtojen rakentamista. Tulevaisuudessa varaudutaan myös uuden sähköaseman liittämiseen 400 kV runkoverkkoon yhä uusien tuulivoimahankkeiden liittämiseksi.

Uusi sähköasema toteutetaan 110 kV kytkinlaitoksena ja hankkeessa varaudutaan myöhemmin rakennettaviin 400/110 kV muuntoon ja 400 kV kytkinlaitokseen. Sähköasema liitetään kantaverkkoon uudella yhteispylväsrakenteisella 110 kV johtoyhteydellä, joka kulkee nykyiseltä Fingridin Isohaara – Isokangas johdolta uudelle sähköasemalle. Samassa yhteydessä tarvittavat tuulivoimapuistojen liityntäjohdot liitetään asemalle.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

 

Lisätietoja

Jenni-Julia Saikkonen

suunnittelija, maankäyttö- ja ympäristö
puh. 030 395 5209

Tommi Raussi

asiantuntija, johtoreittisuunnittelu
puh. 030 395 5173