Ympäristöselvitys Pyhäkoski – Pyhänselkä

Ouluun ja Raaheen suuntautuvien 110 kilovoltin voimajohtojen rakentaminen Pyhäkosken sähköasemalta Pyhänselän sähköasemalle on osa Oulujoen alueen sähkönsiirtoverkon uudistamista. Fingrid tulee keskittämään merkittävän osan alueen sekä 400 että 110 kilovoltin voimajohdoista Pyhänselän sähköasemalle ja samassa yhteydessä jakeluverkkoyhtiö Caruna uusii omaa jakeluverkkoaan.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistuu vuoden 2019 aikana
Sijainti: Muhos
Pituus: noin 4 km

Avaa kuva suuremmaksi tästä. Kosketusnäytöllä voit zoomata kuvaan.


Fingridin nykyinen sisäkytkinlaitos sijaitsee Pyhänkosken vesivoimalaitoksen sisätiloissa. Pyhänkosken avokytkinlaitos otettiin käyttöön 40-luvun lopussa ja sen tekninen käyttöikä on lopussa. Ikääntynyt asema tullaan purkamaan ja Fingridin toiminnot keskittämään lähellä sijaitsevalle Pyhänselän sähköasemalle. Samassa yhteydessä vanha sisäkytkinlaitostekniikka korvautuu uudella luotettavammalla ja käyttöturvallisemmalla kytkinlaitostekniikalla.

Osana tätä kehittämistä Oulun ja Raahen suuntaiset 110 kilovoltin voimajohdot jatketaan laajennetulle Fingridin Pyhänselän sähköasemalle. Voimajohtojärjestelyt tuovat Oulun ja Raahen seudulle lisää sähkönsiirron käyttö- ja huoltovarmuutta. Uusien järjestelyjen avulla pyritään vähentämään vikatilanteita joista voisi aiheutua vakavia tai laajamittaisia häiriöitä.

Ympäristöselvitys tehdään vuonna 2019. Alustavan aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2020–2021. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2022–2023.

 

Lisätietoja

Tiina Seppänen
erikoisasiantuntija
puh. 040 533 2095

Pasi Saari

tekninen asiantuntija 
puh. 030 395 5178