Ympäristöselvitys Nurmijärvi - Lautala

Fingrid Oyj suunnittelee uutta 2x110 kilovoltin voimajohtoa Nurmijärvelle. Voimajohtohankkeen vaikutuksista laaditaan vuoden 2022 aikana ympäristöselvitys.  

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistuu syksyllä 2022
Sijainti: Nurmijärvi
Pituus: Noin 11 kmKantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalakiin (588/2013) perustuvat velvoitteet järjestelmävastuusta, verkon kehittämisestä ja ylläpidosta. Kantaverkon kehittämisessä otetaan huomioon Suomen energia- ja ilmastostrategia, eurooppalaisten sähkömarkkinoiden kehitys- ja asiakastarpeet sekä verkon ikääntyminen.

Fingrid on todennut, että nykyinen kantaverkon 110 kilovoltin voimajohto Nurmijärven sähköaseman ja Lautalan erotinaseman välillä on jäämässä siirtokapasiteetiltaan liian pieneksi ja näin ollen sitä on vahvistettava. Fingridin voimajohdon uusimisen hankkeeseen ollaan liittämässä Nurmijärven Sähköverkko Oy suunnitelmat verkkonsa kehittämiseksi.

Näin ollen Fingridin ja Nurmijärven Sähköverkko Oy:n 110 kilovoltin voimajohdot on suunniteltu rakennettavaksi yhteispylväin välille Nurmijärvi-Lautala. Uusi kahden virtapiirin voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi lähtökohtaisesti nykyisen 110 kilovoltin voimajohdon Nurmijärvi – Kopula paikalle siten, että johtoalueen leveys säilyy ennallaan.

Ympäristöselvityksessä selvitetään hankkeen vaikutukset maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on edesauttaa luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Alustava aikataulun mukaan voimajohdon rakentamisen edellyttämät maastotutkimukset ja yleissuunnittelu tehdään vuosina 2023-2024. Hankkeen rakentamisen arvioidaan valmistuvan vuonna 2025. 


imageuskf.png

imageejerb.png

Lisätietoja

Nina Nordblad
asiantuntija
puh. 030 395 4132

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152