;

Ympäristöselvitys Leväsuo-Isokangas

Fingrid Oyj suunnittelee noin 26 km pituisen 110 kV rakenteisen voimajohdon rakentamista Oulun Leväsuon ja Iin Isokankaan sähköasemien välille. Voimajohto rakennetaan pääsääntöisesti nykyisen ikääntyneen Leväsuo– Isokangas A -voimajohdon rinnalle. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on laadittu ympäristöselvitys, jonka raportti löytyy tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin takaa.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistunut vuonna 2020
Sijainti: Oulu, Ii
Pituus: 26 km

 

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Meri-Lapin alueella on suunnitteilla merkittäviä tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen kantaverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä alueella. Tuulivoiman liittäminen edellyttää Leväsuon ja Isokankaan välisen yhteyden vahvistamista. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta.

Nykyisin Leväsuon ja Isokankaan sähköasemien välillä on vuonna 1963 rakennettu Leväsuo – Isokangas A ja vuonna 1990 rakennettu Leväsuo – Isokangas B – voimajohto. Näistä A-voimajohto on siirtokapasiteetiltaan noin puolet B-johdon siirtokapasiteetista ja tulee käyttövarmuuden ylläpitämiseksi vahvistaa nykyisen johdon rinnalle.

 

Lisätietoja

Tiina Seppänen
erikoisasiantuntija
puh. 040 533 2095

Eeva Paitula

asiantuntija, voimajohtojen reittisuunnittelu
puh. 030 395 4152