Ympäristöselvitys Leväsuo-Isokangas

Fingrid Oyj suunnittelee noin 26 km pituisen 110 kV rakenteisen voimajohdon rakentamista Oulun Leväsuon ja Iin Isokankaan sähköasemien välille. Voimajohto rakennetaan pääsääntöisesti nykyisen ikääntyneen Leväsuo – Isokangas A -voimajohdon rinnalle. Hankkeesta laaditaan sähkömarkkinalain mukainen ympäristöselvitys vuoden 2019 aikana.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistuu vuonna 2019
Sijainti: Oulu, Ii
Pituus: 26 km

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Meri-Lapin alueella on suunnitteilla merkittäviä tuulivoimahankkeita, joiden liittäminen kantaverkkoon edellyttää kantaverkon kehittämistä alueella. Tuulivoiman liittäminen edellyttää Leväsuon ja Isokankaan välisen yhteyden vahvistamista. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta.

Nykyisin Leväsuon ja Isokankaan sähköasemien välillä on vuonna 1963 rakennettu Leväsuo – Isokangas A ja vuonna 1990 rakennettu Leväsuo – Isokangas B – voimajohto. Näistä A-voimajohto on siirtokapasiteetiltaan noin puolet B-johdon siirtokapasiteetista ja tulee käyttövarmuuden ylläpitämiseksi vahvistaa nykyisen johdon rinnalle.

 

Lisätietoja

Tiina Seppänen
erikoisasiantuntija
puh. 040 533 2095

Tommi Raussi

projektipäällikkö
puh. 030 395 5173