;

Ympäristöselvitys Isohaara-Raasakka ja Isohaara-Keminmaa

Fingrid Oyj suunnittelee nykyisen 3x110 kV Isohaara-Raasakka voimajohdon uusimista nykyiselle paikalleen. Voimajohtohankkeen vaikutuksista on vuoden 2020 aikana laadittu ympäristöselvitys, jonka raportti löytyy tämän sivun oikeassa laidassa olevan linkin takaa.

 

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys on valmistunut lokakuussa 2020 ja yleissuunnittelu on käynnissä
Sijainti: Kemi-Keminmaa
Pituus: 2,6 km

 

Nykyisissä 3x110 kV voimajohtopylväissä sijaitsee Fingridin Isohaara–Raasakka, Metsä Fibren Kemin ja Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden 110 kV:n johdot. Fingrid uusii Isohaaran sähköaseman ja osittain siihen liittyvät voimajohtonsa. Samassa yhteydessä myös Metsä Fibre ja Stora Enso uusivat omia voimajohtojaan.

Nykyinen 3x110 kV johtorakenne on käyttö- ja kunnossapitosyistä päätetty uusia kahteen erilliseen 2x110 kV pylväsrakenteeseen. Näin varmistetaan luotettava sähkönsiirto myös vika- ja huoltotilanteissa. Maastokäytävä levenee tämän seurauksena 0-18 metriä.

Isohaara_kartta.png

Isohaara-Keminmaa ja Isohaara-Raasakka voimajohtojen reitit ja poikkileikkaukset

Ympäristöselvityksessä selvitettiin hankkeen vaikutuksia maankäyttöön, ympäristöön, luontoon, kulttuuriperintöön ja maisemaan. Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristökohdeohjeet, jotka ohjaavat voimajohdon suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa. Ympäristökohdeohjeiden tarkoitus on auttaa luonnon ja kulttuuriarvojen säilyttämisessä.

Hankkeen yleissuunnittelu on jo käynnissä ja rakentaminen on tarkoitus tehdä vuosien 2021-2023 aikana.

 

Lisätietoja

Jenni-Julia Saikkonen

asiantuntija, maankäyttö- ja ympäristö
puh. 030 395 5209