Vuoksi - Onnela -voimajohdon rakentaminen

Fingrid jatkaa Etelä-Karjalan sähköverkon vahvistamista rakentamalla uuden 2x110 kV voimajohtoyhteyden Imatran Onnelan ja Joutsenoon rakennettavan uuden Vuoksen sähköaseman välille.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen heinäkuu 2017 - heinäkuu 2018
Sijainti: Imatra, Lappeenranta, Joutseno
Pituus: 6 km

Fingrid aloitti vuosituhannen alussa Etelä-Karjalan kantaverkon vahvistamisen, mutta metsäteollisuuden rakennemuutos ja alueen sähkönkulutuksen hidastuminen lykkäsivät jatkosuunnitelmien toteutumista. Kemira uutisoi maaliskuussa 2016 natriumkloraattituotannon kasvattamisesta Joutsenon tehtaalla. Uutisen mukaan Kemira rakentaa Joutsenon tehtaalle uuden natriumkloraatin tuotantolinjan ja kennosalin.

Kemiran investointi vauhdittaa kantaverkon investointien jatkamista, sillä tehtaan tarvitsema teho nousee nykyisestä ja sähkön kulutus kasvaa huomattavasti. Vuoksi - Onnela 110 kV:n voimajohdon rakentaminen on yksi Fingirin investoinneista, joilla varmistetaan alueen 110 kV verkon riittävä siirtokyky Kemiran tehdaslaajennuksen jälkeen.

Rakennustöitä tehdään vaiheittain - aloitus heinäkuussa 2017

Voimajohdon rakentamisessa on useita eri työvaiheita esimerkiksi pylväsperustusten tekeminen, pylväiden kasaaminen ja pystyttäminen, vanhan voimajohdon purkutyöt ja johdinten asentaminen. Työvaiheiden välissä on usein taukoja.

Uusi kahden virtapiirin voimajohto rakennetaan olemassa olevan Imatra - Luukkala -voimajohdon rinnalle ns. vapaasti seisoville teräsrakenteisille pylväille.

Hankkeen aikataulu on seuraava:
- rakennustöiden käynnistyminen heinäkuussa 2017 uusien voimajohtopylväiden perustustöillä
- pylväiden kasaaminen loppuvuoden 2017 ja alkuvuoden 2018 aikana
- uusi johto rakennetaan pääosin talven 2017 - 2018 aikana
- keskeytyksiä vaativat työt Imatran Onnelassa ja Lappeenrannan Myllykalliossa tehdään kesä-heinäkuussa 2018 Vuoksen uuden sähköaseman käyttöönoton yhteydessä.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesällä 2018. Urakoitsijana hankkeessa toimii kroatialainen Dalekovod j.s.c.

Lunastusmenettely

Johtohanketta koskeva lunastustoimitus päätettiin marraskuussa 2009. Toimituksessa vahvistettiin johtohankkeen tarvitsema maapohjan käyttöoikeus ja maanomistajille määrättiin siitä aiheutuvat korvaukset. Vuonna 2016 suoritetun suunnittelun päivityksen yhteydessä pylväspaikkoihin ja reittiin on tullut pieniä muutoksia. Muutokset mahdollisine lisäkorvauksineen käsitellään Maanmittauslaitoksen korvaustoimituksessa, ellei niistä ole jo sovittu.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Jani Haaja

työmaan valvoja
puh. 030 395 5600

Ilkka Alm
​Maankäyttöasiat,
maankäyttöpäällikkö 
puh. 030 395 5101

Pääurakoitsija Dalekovod j.s.c

Lasse Kekoniemi
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 127 8728

Mladen Zorko
projektipäällikkö
puh. +385 912410 670