Vanaja - Tikinmaa -voimajohto

Hämeenlinnan, Hattulan ja Valkeakosken alueille sijoittuva, suurimmalta osin vuonna 1938 valmistunut, voimajohto on uusimisen tarpeessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen puisten pylväiden kannattelema voimajohto puretaan, ja sen tilalle rakennetaan samalle paikalle kokonaan uusi johto.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen ajoittuu joulukuu 2016 - marraskuu 2018
Pituus: 51 km

Uusimme ikääntyneen ja huonokuntoisen 1930-luvulla rakennetun 110 kilovoltin voimajohdon Hämeenlinnassa sijaitsevan Vanajan sähköaseman ja Valkeakoskella sijaitsevan UPM Kymmene Oyj:n Jylhävaaran sähköaseman välillä. Lisäksi Jylhävaaran ja Tikinmaan välisellä voimajohto-osalla johtimet vaihdetaan kuormitettavuudeltaan suurempiin johtimiin niin sanottuihin korkean lämpötilan johtimiin. Voimajohto uusitaan vanhan voimajohdon paikalle.

Lähellä Vanajaa välillä Suosaari - Kihtersuo noin 4 km voimajohdosta rakennetaan kahden virtapiirin voimajohtona, joista toinen virtapiiri tulee Elenia Oy:n käyttöön.

Rakennustöitä tehdään vaiheittain - aloitus joulukuussa 2016

Voimajohdon rakentamisessa on useita eri työvaiheita esimerkiksi pylväsperustusten tekeminen, pylväiden kasaaminen ja pystyttäminen, vanhan voimajohdon purkutyöt ja johdinten asentaminen. Työvaiheiden välissä on usein taukoja.

Hankkeen aikataulu on seuraava:
- rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa 2016 uusien voimajohtopylväiden perustustöillä
- pylväiden kasaaminen on aloitetttu tammikuussa 2017
- vanhan johdon purkutyöt sekä uuden voimajohdon johdintyöt alkavat heinäkuussa 2017. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu syksyllä 2018. Urakoitsijana hankkeessa toimii porilainen TLT-Building Oy.

Lunastusmenettely

Maanmittauslaitos on myöntänyt hankkeelle lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan 19.9.2016. Lisäksi lunastuksen aloituskokoukset on pidetty:
26.10.2016 Hämeenlinna
27.10.2016 Hattula
27.10.2016 Valkeakoski

Näissä kokouksissa alueet on otettu Fingrid Oyj:n haltuun rakentamista varten.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tuomas Maasalo
projektipäällikkö
puh. 030 395 5183

Ossi Muuronen
työmaan valvoja 
puh. 030 395 5352

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija TLT-Building Oy

Mikko Hakala
projektipäällikkö
puh. 040 713 1811

Mika Ahosmäki
työmaapäällikkö
puh. 040 713 1825

 

Elenia Oy

Veijo Paasikivi
puh. 040 842 0893