Vanaja - Tikinmaa -voimajohto

Hämeenlinnan, Hattulan ja Valkeakosken alueille sijoittuva, suurimmalta osin vuonna 1938 valmistunut, voimajohto on uusimisen tarpeessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen puisten pylväiden kannattelema voimajohto puretaan, ja sen tilalle rakennetaan samalle paikalle kokonaan uusi johto.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakentaminen ajoittuu joulukuu 2016 - marraskuu 2018
Pituus: 51 km

Hämeenlinnan, Hattulan ja Valkeakosken alueille sijoittuva 51 kilometrin pituinen, suurimmalta osin vuonna 1938 valmistunut, Vanaja - Tikinmaa -voimajohto on uusimisen tarpeessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen puisten pylväiden kannattelema voimajohto puretaan, ja sen tilalle rakennetaan samalle paikalle kokonaan uusi johto.
Voimajohdon rakentamisessa on useita eri työvaiheita, esimerkiksi pylväsperustusten tekeminen, pylväiden kasaaminen ja pystyttäminen, vanhan voimajohdon purkutyöt ja johdinten asentaminen. Työvaiheiden välissä on usein taukoja.

Joulukuussa 2016 aloitetut työt ovat tähän mennessä edenneet seuraavasti:
- Hämeenlinnan Vanajalta Hattulan Rahkoilaan sijoittuva osuus on viimeistelytöitä vaille valmis, vanhat pylväät on purettu pois ja uudet pylväät johtimineen pystytetty tilalle
- lähellä Vanajaa välillä Suosaari-Kihtersuo noin 4 km voimajohdosta rakennettiin kahden virtapiirin voimajohtona, joista toinen virtapiiri tuli Elenia Oy:n käyttöön.

Vuonna 2018 rakentaminen etenee:
- alkuvuodesta työskennellään Hattulassa Rahkoilan ja Retulan välisellä osuudella
- kevätpuolella työskennellään Hattulan Retulan ja Valkeakosken Niittymäen välillä
- kesällä ja alkusyksystä työskennellään Valkeakoskella Niittymäen ja Varsanhännän välisellä osuudella.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu syksyllä 2018. Urakoitsijana hankkeessa toimii suomalainen TLT-Building Oy.

Lunastusmenettely

Maanmittauslaitos on myöntänyt hankkeelle lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan 19.9.2016. Lisäksi lunastuksen aloituskokoukset on pidetty:
26.10.2016 Hämeenlinna
27.10.2016 Hattula
27.10.2016 Valkeakoski

Näissä kokouksissa alueet on otettu Fingrid Oyj:n haltuun rakentamista varten.

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Tuomas Maasalo
projektipäällikkö
puh. 030 395 5183

Ossi Muuronen
työmaan valvoja 
puh. 030 395 5352

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija TLT-Building Oy

Mikko Hakala
projektipäällikkö
puh. 040 713 1811

Mika Ahosmäki
työmaapäällikkö
puh. 040 713 1825

 

Elenia Oy

Veijo Paasikivi
puh. 040 842 0893