;

Torna - Lautakari johtoalueen leventäminen

Fingridin ylläpitämä kantaverkko ja sen yhdistämä koko maan kattava sähköjärjestelmä on laajin ja vaikutuksiltaan merkittävin infrastruktuuri maassamme. Suomi kuuluu pohjoismaisiin sähkömarkkinoihin, jotka ovat osa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden Itämeren markkina-aluetta.

Naapurimaiden kantaverkot yhdistetään toisiinsa rajasiirtoyhteyksien, kuten Rauman tasavirta-asemalta Rihtniemen kautta Ruotsiin kulkevan Fenno-Skan 1&2, kautta. Pohjoismaiden kantaverkot ja niiden väliset yhteydet muodostavat yhteen kytkeytyneen siirtojärjestelmän, joka on perusta pohjoismaisille sähkömarkkinoille. Sähkömarkkinoilla jokaisen osa-alueen toimivuudella on laajakantoinen merkitys, joten toimivat sähkömarkkinat ovat tärkeää myös Fingridille. Markkinat on kansantaloudellisesti tehokkain tapa pitää sähköjärjestelmä tasapainossa ja siirtoverkkoa kehitetään markkinoiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Tulevaisuuden kantaverkko toimii alustana puhtaalle, päästöttömälle sähköjärjestelmälle.

Fingrid perustehtäviin kuuluu varmistaa, että Suomen ulkomaanyhteyksillä on riittävästi siirtokapasiteettia markkinoiden tarpeisiin ja niiden käyttövarmuus on taattu. Fenno-Skan yhteydet antavat kapasiteettia sähkömarkkinoiden käyttöön noin puolet koko Suomen ja Ruotsin välisestä sähkönsiirtokapasiteetista.

Pyhärannan ja Uudenkaupungin kuntien alueille sijoittuva Torna-Lautakari neutraalipiirin johto on osa kantaverkkoa ja erittäin tärkeä osa Fenno-Skan -rajasiirtoyhteyksiä. Se on rakennettu 20 kV rakenteelle ja sen kokonaispituus on 11,6 km.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Johtoalueen leventäminen
Hankkeen tila: Ympäristöselvitys valmistunut kesäkuussa 2021, Lunastuslupahakemus jätetty kesäkuussa 2021.
Sijainti: Pyhäranta - Uusikaupunki
Pituus: noin 12 km

Torna-Lautakarin ilmajohtoa varten on johdon rakentamisen yhteydessä 1980-luvun lopulla lunastettu viiden metrin levyinen johtoaukea. Routaisen ajan lyheneminen ja hyvin sateisten päivien lisääntyminen lisäävät tuulivahinkojen riskiä. 17.9.2020 olleen Aila-myrskyn ja 11.1.2021 olleen voimakkaan lumisateen seurauksena Torna-Lautakari -johdolle kaatuneet puut aiheuttivat Fenno-Skan -siirtoyhteyden tehon rajoittamisen ja lopulta siirtokeskeytyksen puiden poistamiseksi johdolta. Torna-Lautakari -johto-osuuden nykyinen johtoalueen leveys ei mahdollista puuvarmuuden ylläpitämistä kantaverkon tärkeällä rajasiirtoyhteydellä.

Sähkömarkkinoiden toimivuus edellyttää, että sähkön siirtomahdollisuudet maasta toiseen ovat riittävät ja luotettavat. Energiamurroksen yhteydessä, siirryttäessä kohti puhdasta sähköjärjestelmää, rajasiirtoyhteyksien merkitys kasvaa entisestään ja mahdolliset siirtoyhteyksien häiriöt tuovat merkittävää haittaa koko yhteiskunnalle.
Edellä mainituista syistä johtoaluetta on tarkoitus leventää siten, että sen kokonaisleveys on jatkossa 44 metriä. Johtoalue käsittää jatkossa 16 metriä leveän johtoaukean sekä tämän molemmin puolin 14 metriä leveät reunavyöhykkeet, joilla puuston korkeutta on rajoitettu. Näin johdosta saadaan ns. puuvarma. Johdon, pylväiden tai rakennusrajan (7,5 m johdon keskilinjasta) sijainti ei johtoalueen levennyksen yhteydessä muutu. Laajennettavalta johtoalueelta laaditaan ympäristöselvitys.Fingrid Oyj tulee hakemaan Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa johtoalueen leventämiseksi. Lunastusluvan myöntämisen jälkeen tulee vireille lunastustoimitus, jossa käsitellään ja määrätään korvaukset maanomistajien taloudellisista menetyksistä.

Lunastuksen jälkeen johtoalueella suoritetaan tarvittavat hakkuutoimenpiteet, joilla johdosta tehdään puuvarma. Jatkossa johtoalueen puuston käsittelyllä ylläpidetään saavutettu puuvarmuus. Maanomistajia tulla tiedottamaan erikseen puunkorjuun aikataulusta ja toimintatavoista myöhemmin.