Siikajoki - Raahe 110 kV -voimajohto

Fingrid Oyj suunnittelee uuden voimajohdon rakentamista Siikajoen ja Raahen välillä.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tila: Yleissuunnittelu valmis
Sijainti: Siikajoki ja Raahe
Pituus: 31 km

Nykyiset 2x110 kilovoltin voimajohdot Siikajoelta Raaheen riittävät siirtämään Raahen kaupungin ja tehtaiden tarvitseman sähkön, mutta jos sähkönkulutus kasvaa merkittävästi, verkkoa Siikajoen ja Raahen välillä on vahvistettava. Sähkön kulutuksen kasvaessa verkko ei enää kestä häiriöiden tai huoltotöiden aiheuttamia johtokeskeytyksiä. Uusi voimajohto lisää siirtokykyä ja parantaa verkon käyttövarmuutta.

Voimajohdon pituus noin 31 kilometriä. Se sijoittuu Siikajoen kunnan ja Raahen kaupungin alueille.

Uusi voimajohto sijoitetaan pääosin nykyisten voimajohtojen rinnalle ja johtoalue tulee levenemään noin 20 metriä.

Hankkeen yleissuunnittelu tehdään 2018 - 2019

Linjan yleissuunnittelua tehdään vuoden 2018 lopusta vuoteen 2019.  Yleissuunnittelun aikana tehdään maastotutkimuksia, valitaan johdon lopullinen reitti ja uusien voimajohtopylväiden paikat. Suunnittelusta vastaa TLT Building Oy.

Maastotutkimuksen aikana nykyisen voimajohdon läheisyydessä liikkuu 2-3 henkilöä maastoautoilla, monitoimikairalla, mönkijällä tai jalkaisin. Jos johdon reitti kulkee metsässä, joudutaan puita kaatamaan jo tässä vaiheessa.

Maanomistajille lähetetään yleissuunnittelun alkamisesta kertova kirje, jossa kerrotaan Fingridin ja yleissuunnittelusta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Heihin voi olla yhteydessä yleissuunnitellun etenemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa yleissuunnittelusta ja sen jälkeisistä vaiheista voi lukea esitteessä Mailleni tulee voimajohto.

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

TLT Building Oy
Erkka Salmi
sijoitussuunnittelu
puh. 040 713 1803