;

Oulujoen 110 kV johtojärjestelyt (2x 110 kV voimajohto Pyhänselkä-Raahe/Leväsuo)

Fingrid rakennuttaa uuden 110 kV  voimajohdon Muhokselle.  Voimajohto yhdistää Pyhänselän sähköaseman nykyisiin Raaheen ja Ouluun meneviin voimajohtoihin.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: Voimajohto
Hankkeen tila: Rakenteilla
Sijainti: Muhos
Pituus: n. 6 km


Kuva johtoreitistä.                    

Kuva johtoreitistä. 

Fingridin nykyinen sisäkytkinlaitos sijaitsee Pyhäkosken vesivoimalaitoksen sisätiloissa. Pyhäkosken avokytkinlaitos otettiin käyttöön 40-luvun lopussa ja sen tekninen käyttöikä on lopussa. Ikääntynyt asema tullaan purkamaan ja Fingridin toiminnot keskittämään lähellä sijaitsevalle Pyhänselän sähköasemalle. Samassa yhteydessä vanha sisäkytkinlaitostekniikka korvautuu uudella luotettavammalla ja käyttöturvallisemmalla kytkinlaitostekniikalla.

Osana tätä hanketta Oulun ja Raahen suuntaiset 110 kilovoltin voimajohdot jatketaan laajennetulle Fingridin Pyhänselän sähköasemalle.

Johto rakennetaan osittain olemassa olevan johdon paikalle (entinen Carunan Pyhäkoski-Montta johto), osa tulee kokonaan uuteen johtokäytävään.

Samassa yhteydessä myös Caruna uusiin omaa verkkoaan.

Rakentamisvaiheen töitä

Voimajohdon rakentaminen alkaa marraskuussa -21 perustustöillä. Pylvästyöt ja vanhan johdon purkutyöt alkavat alkuvuodesta -22.

Johto valmistuu syyskuussa -22.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antavat hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

 
Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi johdolle lunastusluvan 25.3.2021

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija:

Empower PN Oy (Enersense Oy)
Tapio Marttila
projektipäällikkö
puh. 040 641 7862

Antti Karjalainen
maanomistajien yhteyshenkilö
puh.040 641 7760