;

Pyhänselkä - Nuojuankangas 400+110 kV voimajohdon rakentaminen

Fingrid rakennuttaa uuden voimajohdon Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Johto sijoittuu pääosin nykyisten johtojen rinnalle.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: rakentaminen
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala
Pituus: 45 km

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Rakentamisvaiheen töitä

Uusi voimajohto on otettu 110 kV käyttöön Pyhänselän ja Utasen välillä. Rakennustyöt jatkuvat Utasen ja Nuojuan välillä kesään 2022 saakka. Lisäksi Pyhänselän ja Kapustasuon välillä vaihdetaan pylväitä ja johtimia talven 2021-2022 aikana. Nuojuan sähköaseman läheisyydessä tehdään johtojen kääntöjä syksyn 2022 aikana.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antavat hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan välille Pyhänselkä-Kapustasuo 16.6.2019 Metsälinjan lunastusluvan yhteydessä. Välille Kapustasuo-Nuojuankangas Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan 19.12.2019. 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
vanhempi projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija
Eltel Networks Oy

Jukka Väljä
projektipäällikkö
puh. 040 311 3723

Ville Ala-Kokko
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 311 2199