Pyhänselkä - Nuojua 400+110 kV voimajohdon rakentaminen

Fingrid suunnittelee uutta voimajohtoa Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Lähtökohtana on yhteispylväsrakenne ja nykyisten voimajohtoreittien hyödyntäminen. 

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: yleissuunnittelu
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala
Pituus: 45 km

Hankkeen yleissuunnittelu tehdään 2018 - 2019

Suunnittelun pohjaksi on tehty voimajohdon ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA ja Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun reitin, jossa:
- Muhoksen Pyhäselän ja Kapustasuon välinen noin seitsemän kilometrin osuus sijoittuu nykyisten voimajohtojen itäpuolelle,
- Kapustasuon ja Askolanniemen välinen noin 37 kilometrin osuus sijoittuu nykyisen voimajohdon länsipuolelle ja
- nykyinen noin kahden kilometrin osuus Utasen sähköasemalle sijoittuu nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle.

Yleissuunnittelun aikana tehdään maastotutkimuksia, valitaan johdon lopullinen reitti ja uusien voimajohtopylväiden paikat.

Maastotutkimuksen aikana nykyisen voimajohdon läheisyydessä liikkuu 2-3 henkilöä maastoautoilla, monitoimikairalla, mönkijällä tai jalkaisin. Jos johdon reitti kulkee metsässä, joudutaan puita kaatamaan jo tässä vaiheessa.

Maanomistajille lähetetään yleissuunnittelun alkamisesta kertova kirje, jossa kerrotaan Fingridin ja yleissuunnittelusta vastaavien henkilöiden yhteystiedot. Heihin voi olla yhteydessä yleissuunnitellun etenemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoa yleissuunnittelusta ja sen jälkeisistä vaiheista voi lukea esitteessä Mailleni tulee voimajohto. 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
projektipäällikkö
puh. 030 395 5134


Yleissuunnittelu

Empower PN Oy
Janne Ruohola
projektipäällikkö
puh. 044 425 2144