Pyhänselkä - Nuojuankangas 400+110 kV voimajohdon rakentaminen

Fingrid rakennuttaa uuden voimajohdon Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Uuden 400 + 110 kilovoltin voimajohdon pituus on noin 45 kilometriä ja se sijoittuu Vaalaan, Utajärvelle ja Muhokselle. Johto sijoittuu pääosin nykyisten johtojen rinnalle.

Hankkeen tiedot
Hankkeen tyyppi: voimajohto
Hankkeen tila: rakentaminen
Sijainti: Muhos, Utajärvi ja Vaala
Pituus: 45 km

Uusi voimajohtoyhteys on tarpeellinen sähkönsiirron kantaverkon uudistamiseksi ja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi. Yhteydellä varmistetaan ja ylläpidetään kantaverkon korkea käyttövarmuus tulevaisuudessa sekä parannetaan energiatehokkuutta. Kantaverkon pitkän aikavälin kehittämisessä voimajohtohanke on tärkeä osa Itä-Suomen suuntaan rakennettavaksi suunnitellun 400 kilovoltin voimajohtoyhteyden, niin sanotun Järvilinjan vahvistamista.

Rakentamisvaiheen töitä

Puuston poisto ja raivaus on käynnistynyt syyskuussa 2019 ja jatkuu kesään 2020 saakka. Voimajohdon rakennustyöt käynnistyivät perustustöillä tammikuussa 2020 ja jatkuvat  pylväskasaukseen ja –pystytykseen sekä johdintöihin. Töitä tehdään vaiheittain koko johto-osuudella siten että Pyhänselkä-Utanen johto osuus on valmis kesällä 2021 ja koko johto Nuojuankankaan sähköasemalle saakka 2022.

Yksityiskohtaisempaa tietoa rakentamisen etenemisestä antavat hankkeen urakoitsijan yhteyshenkilöt.

Lunastusmenettely

Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan välille Pyhänselkä-Kapustasuo 16.6.2019 Metsälinjan lunastusluvan yhteydessä. Välille Kapustasuo-Nuojuankangas Valtioneuvosto myönsi lunastusluvan 19.12.2019. 

 

Lisätietoja

Rakennuttaja Fingrid Oyj

Ritva Laine
projektipäällikkö
puh. 030 395 5134

Mikko Kuoppala

erikoisasiantuntija, lunastusasioiden yhteyshenkilö
puh. 030 395 5220

 

Pääurakoitsija
Eltel Networks Oy

Jukka Väljä
projektipäällikkö
puh. 040 311 3723

Ville Ala-Kokko
maanomistajien yhteyshenkilö
puh. 040 311 2199